Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ tư, 29/11/2023

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

[Infographics] 3 kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin cá nhân

Thứ tư, 26/07/2023 118 lượt xem
3 kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, đó là: Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân, sử dụng mật khẩu an toàn và chủ động nâng cao kiến thức bảo mật.

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, trợ giúp pháp lý tại huyện Kim Sơn

Thứ sáu, 21/04/2023 212 lượt xem
Ngày 20/4/2023, UBND huyện Kim Sơn phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình tổ chức các Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và trợ giúp pháp lý tại các xã trên địa bàn huyện Kim Sơn.

Triển khai Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước

Thứ hai, 14/11/2022 507 lượt xem
Nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, chấm dứt tình trạng nuôi con nuôi trái pháp luật và đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước ở địa phương, Bộ Tư pháp đã xây dựng Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước (sau đây gọi tắt là Bộ tiêu chí).

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 09/11/2022

Thứ ba, 18/10/2022 1438 lượt xem
Hướng tới ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 9/11. Với mục đích nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện ban hành văn bản số 02/HĐPH về việc hưởng ứng thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2022.

Tuyên truyền pháp luật về đất đai và truyền thông cải cách hành chính tại xã Kim Trung

Thứ hai, 04/04/2022 795 lượt xem
Ngày 31/3/2022, Phòng Tư pháp huyện Kim Sơn phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cho hơn 100 đại biểu là lãnh đạo xã, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc xã, các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã Kim Trung.

Những quy định mới của Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thứ năm, 10/03/2022 1202 lượt xem
Ngày 22/7/2021, Thủ tướng chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (thay thế Quyết định số 619/2017/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật)

Kim Sơn sau 05 năm xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thứ năm, 10/03/2022 702 lượt xem
Theo quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) được đánh giá bằng 5 tiêu chí: Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật; thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Kim Sơn: Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11

Thứ tư, 17/11/2021 553 lượt xem
Nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021, ngày 01/11/2021, Phòng Tư pháp huyện Kim Sơn phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về An toàn thực phẩm và Luật Hoà giải ở cơ sở cho hơn 100 đại biểu là cán bộ, công chức, tuyên truyền viên, hòa giải viên trên địa bàn xã Kim Trung.

Tin hoạt động, tuyên truyền pháp luật

Thứ tư, 17/11/2021 521 lượt xem

Luật đất đai năm 2013

Thứ tư, 17/11/2021 1405 lượt xem

Tuyên truyền pháp luật

Thứ hai, 15/11/2021 561 lượt xem

Tuyên truyền hòa giải tại UBND xã Hồi Ninh

Thứ hai, 15/11/2021 498 lượt xem

Ý NGHĨA CỦA BẢN HIẾN PHÁP ĐẦU TIÊN

Thứ hai, 15/11/2021 6143 lượt xem

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018

Thứ hai, 15/11/2021 550 lượt xem

SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT AN NINH MẠNG

Thứ hai, 15/11/2021 536 lượt xem

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT AN NINH MẠNG

Thứ hai, 15/11/2021 481 lượt xem
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1111610

Trực tuyến: 16

Hôm nay: 485