Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ tư, 29/11/2023

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Văn bản mới

 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 20/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch số 90-KH/HU ngày 24 tháng 11 năm 2017 về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nội dung kế hoạch

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1111697

Trực tuyến: 13

Hôm nay: 572