Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ hai, 22/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Xây dựng Đảng - Đoàn thể

 Đảng bộ xã Hùng Tiến đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017
Những năm qua, Đảng bộ xã Hùng Tiến đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
 
Để đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017, trước hết Đảng bộ xã Hùng Tiến chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện và các văn bản của cấp trên gồm: Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ đề năm 2017 “Nêu gương về đạo đức, trác nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất trong đảng bộ và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.
 
Đảng bộ xã quan tâm cử các đồng chí trong Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy theo dõi việc sinh hoạt của các chi bộ. Đảng viên chi bộ cơ quan xã duy trì việc tham gia sinh hoạt với 19 chi bộ cơ sở để nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo niềm tin cho nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền. 100% chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ vào ngày mồng 3 hàng tháng với hơn 95% đảng viên tham gia. Nội dung sinh hoạt luôn được đổi mới, nâng cao chất lượng, công tác phê bình và tự phê bình trong đảng, thực hiện công khai dân chủ, tập trung kiểm điểm toàn diện khách quan, làm rõ những nguyên nhân của khuyết điểm hạn chế, xác định biện pháp khắc phục và các nghị quyết được xây dựng sát, đúng với tình hình địa phương, có tính khả thi cao.
 
Công tác phát triển đảng viên mới được Đảng bộ quan tâm từ khâu tạo nguồn đến bồi dưỡng kết nạp đảng viên, trong đó ưu tiên đảng viên trẻ, đảng viên là nữ và đảng viên ở chi bộ nông thôn. Năm 2017, Đảng bộ xã kết nạp được 11 đảng viên mới, đạt 138% kế hoạch. Việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho cán bộ ngày càng đi vào nền nếp. Công tác cán bộ, quản lý đảng viên được thực hiện theo đúng quy định, tổ chức đánh giá đúng những mặt ưu, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên để thực hiện công tác quy hoạch, sắp xếp bố trí thật sự hợp lý, tuân thủ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Để xây dựng tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả đạt được, xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, tồn tại và phát huy ưu điểm, trong đó chú trọng biểu dương, nhân rộng cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Tăng cường giữ gìn sự đoàn kết thống nhất và đề cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt. Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm chú ý những chi bộ yếu kém và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, để phát hiện, uốn nắn và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm. Chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng được nâng cao, năm 2017 Đảng bộ xã Hùng Tiến có 87,75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 18/20 chi bộ trong sạch vững mạnh, 02/20 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Đi đôi với công tác xây dựng đảng, Đảng bộ xã Hùng Tiến tăng cường công tác lãnh đạo chính quyền, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến, nông dân tích cực đưa các giống lúa, cây mầu có chất lượng vào thâm canh, năng suất lúa cả năm đạt sản lượng 3.026 tấn, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên đạt hơn 38 triệu đồng/năm; toàn xã chỉ còn 118/1978 hộ nghèo, trong đó 81 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội còn lại 37 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 1,87 % (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020). Đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh, cảnh quan môi trường được giữ gìn xanh, sạch đẹp, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không có đơn thư khiếu nại tố cáo đông người, vượt cấp... Xã có 15 xóm thôn đạt danh hiệu làng văn hóa và hơn 90 % gia đình được công nhận gia đình văn hóa, năm 2017 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và được suy tôn đơn vị lá cờ đầu phong trào thi đua yêu nước toàn huyện năm 2017.
 
Vui mừng phấn khởi trước những thành tích đã đạt được, năm 2018 Đảng bộ xã Hùng Tiến tiếp tục quan tâm chỉ đạo tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, bám sát thực tiễn đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình... nhằm củng cố nâng cao chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã (1948-2018)
 

Thu Thủy-BTGHU

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1487831

Trực tuyến: 16

Hôm nay: 184