Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ sáu, 23/02/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Lĩnh vực y tế

 

TT Danh mục TTHC của đơn vị cấp huyện Quyết định công bố (Số, ngày, tháng, năm) Tổng số Mã số TTHC TTHC đã được xây dựng quy trình nội bộ  DVC một phần DVC toàn trình
I Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm    1     1 0
1 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý của ngành y tế.

Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 06/01/2020

Danh mục TTHC

  1.002425.H42 808/QĐ-UBND ngày 29/9/2023  
2 TỔNG   1     1 0
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1256436

Trực tuyến: 26

Hôm nay: 365