Hôm nay, Thứ ba ngày 27/07/2021

Thường trực HĐND

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

                                                   

 

Đinh Việt Dũng

Năm sinh: 1972

Quê quán: xã Khánh An, huyện Yên Khánh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, BT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Email: dungdv.ks@ninhbinh.gov.vn

Đỗ Thị Nga

Năm sinh: 1980

Quê quán: xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Email: ngadt.ks@ninhbinh.gov.vn

 

Vũ Văn Chiến

Năm sinh: 1966

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy,

Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Email: chienvv.ks@ninhbinh.gov.vn

Nguyễn Minh Trường

Năm sinh: 1972

Quê quán: Xã Định Hóa, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện,

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

Email: truongnm.ks@ninhbinh.gov.vn