Hôm nay, Thứ hai ngày 17/05/2021

Thường trực HĐND

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

                                                                                                                                                            

 

 Đỗ Thị Nga

Năm sinh: 1980

Quê quán: Xã Lưu Phương, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Ngô Văn Tuyến

Năm sinh: 1963

Quê quán: Xã Tân Thành, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi, Cử nhân Hành chính

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện - Ủy viên Thường trực HĐND huyện.