Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Chủ nhật, 21/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

BẾ MẠC KỲ HỌP 21-HDND HUYỆN

KHAI MẠC KỲ HỌP 21-HDND HUYỆN

Diễn văn bế mạc Kỳ họp Mười bốn HĐND huyện khoá XX

Diễn văn khai mạc Kỳ họp thứ Mười bốn HĐND huyện khoá XX

Diễn văn Bế mạc ký họp thứ 9 HĐND huyện khoá XX

Diễn văn khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XX

Diễn văn kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện

Lời chúc tết của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn

Diễn văn Bế mạc kỳ họp thứ Nhất, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Diễn văn Khai mạc kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Diễn văn bế mạc Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Diễn văn khai mạc Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện

Diễn văn khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện

Kim Sơn sức lan tỏa từ các phong trào thi đua yêu nước

Đảng bộ huyện Kim Sơn đoàn kết đổi mới phát triển

Nông nghiệp Kim Sơn

Bút ký Cồn Nổi

Diễn văn bế mạc Kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Diễn văn khai mạc Kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Diễn văn bế mạc Kỳ họp thứ Mười hai, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Diễn văn khai mạc Kỳ họp thứ Mười hai, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Diễn văn bế mạc Kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Diễn văn Khai mạc Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Diễn văn Bế mạc Kỳ họp thứ Bẩy HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX

Diễn văn Khai mạc Kỳ họp thứ Bẩy HĐND huyện khóa XIX

Diễn văn Bế mạc Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XIX

Diễn văn Khai mạc Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XIX

Chủ tịch UBND huyện chúc tết

Diễn văn bế mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIX

Diễn văn khai mạc kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX

Tiếng chuông chiều - Thuận Yến

Nhân dân Kim Sơn hát về người

Làng trên đất mới - Đinh Quang Hợp

Lá chiếu quê hương - Vũ Việt Hùng

Đồng cói quê tôi

Về Kim Sơn

Về Kim Sơn đi em

Tiếng gọi dòng sông

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1851522

Trực tuyến: 38

Hôm nay: 1171