Trang Thông tin điện tử huyện kim sơn
Thứ ba, 27/09/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Các phòng chuyên môn - UBND huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

Các phòng chuyên môn

  Các phòng chức năng, các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan khác

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, BAN, NGÀNH CỦA HUYỆN

1. Văn phòng HĐND & UBND:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Ngô Xuân Quyền

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

 02293.862.050

2

Vũ Xuân Thái

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

 02293.862.051

3

Hoàng Đình Thường

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

 02293.862.051

4

Đặng Văn Hào Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện 0946.009.209

2. Phòng Nội vụ:

2.1. Ban lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Vũ Hồng Quyết

Trưởng phòng

0915.195.589

2

Nguyễn Quang Huy

Phó Trưởng Phòng 0912.453.457

3

Nguyễn Văn Diên

Phó Trưởng Phòng

0915.681.262

2.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Nội vụ

3. Phòng Tư Pháp:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Thị Thu Phương

Trưởng phòng

0915.571.788

 4. Phòng Tài Nguyên và Môi trường:

 4.1. Ban lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Quang Hải

Trưởng phòng

0983.162.745

2

Tống Khánh Hải

Phó Trưởng Phòng

0913.078.690

3

Vũ Văn Lâm

Phó Trưởng Phòng 0967.158.699

 4.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tài nguyên và Môi trường

5. Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn:

5.1. Ban lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Vũ Văn Tấn

Trưởng phòng

0912.115.610

2

Trần Anh Khôi

Phó Trưởng Phòng

0912.238.234

3

Nguyễn Văn Hải

Phó Trưởng Phòng

 0387.879.715

5.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Nông nghiệp và PTNT

 6. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội:

6.1. Ban lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Thị Thu Hằng

Trưởng phòng

0978.134.066

2

Bùi Đức Phi

Phó Trưởng Phòng

0915.187.564

3

Lê Thị Thanh Xuân

Phó Trưởng Phòng

 0977.231.428

6.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 7. Phòng Tài chính – Kế Hoạch:

7.1. Chức năng, nhiệm vụ:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đỗ Quốc Quân

Trưởng phòng

0902.215.936

2

Trịnh Thị Thúy Nhuần

Phó Trưởng Phòng

0912.607.198

3 Mai Thị Nguyệt

Phó Trưởng Phòng

0849.031.560

7.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng nhiệm vụ Phòng Tài chính - Kế hoạch

8. Phòng Kinh tế - Hạ tầng:

8.1. Ban lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Trần Anh Tuyên

Trưởng phòng

 0915.311.608

2

Trần Quân

Phó Trưởng Phòng

0943.618.366

3

Đoàn Quốc Đạt

Phó Trưởng Phòng

0912.846.197

 8.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Kinh tế - Hạ tầng

9. Phòng Văn Hóa- Thông tin:

 9.1. Ban lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Phạm Văn Sang

Trưởng phòng

0975.358.557

2

Phạm Thị Phương

Phó Trưởng Phòng

01278.330.934

3

Phạm Văn Tăng

Phó Trưởng Phòng

01688.761.431

9.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Văn hóa - Thông tin

10. Thanh tra:

10.1. Ban lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Mạnh

Chánh Thanh tra

0941.562.111

2

Đoàn Thị Thu Hoàn

Phó Chánh Thanh tra

 

 10.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Thanh tra

11. Phòng Giáo dục & Đào tạo

11.1. Ban lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hà Thị Lợi

Trưởng phòng

0395.828.829

2

Vũ Thị Hòa

Phó Trưởng phòng

0916.311.740

3

Trần Thị Huyền

Phó Trưởng phòng

0915.448.885

 11.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Giáo dục và Đào tạo

12. Phòng Y tế:

12.1. Ban lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Đinh Thị Thu Hà

 Trưởng Phòng

 0912.900.816

 12.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Y tế

 LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND HUYỆN

1. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Văn Đoàn

Giám đốc 0989.379.503

2

Phạm Đăng Khôi Phó Giám đốc 0973.019.494

 2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Hữu Hội

Giám đốc

0913.370.016

2

Hoàng Minh Thanh

Phó giám đốc

 0946.279.358

3

Đào Thị Uyên

Phó giám đốc

 0942.525.138

4

Lộc Văn Thuận

Phó giám đốc

 0919.765.151

 

3. Trung tâm vệ sinh môi trường:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Đăng Ninh

Giám đốc

0967.053.555

 

4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 

Trưởng Ban

 

2

Trần Văn Khánh

Phó Trưởng Ban

0917.709.537

3

Nguyễn Quốc Toàn

Phó Trưởng Ban

0918735356


 
  LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC

 1. Công an huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đào Thanh Thành

Trưởng Công an

0913.397.343

2 Phạm Văn Giang Phó Trưởng Côn an  
3 Đỗ Trọng Minh Phó Trưởng Côn an  
4 Trần Anh Cường Phó Trưởng Côn an  
5 Nguyễn Văn Vượng Phó Trưởng Côn an  

 

 1. BCH Quân sự huyện:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Ngô Xuân Nam

Chỉ huy trưởng

0982.692.479

2

Vũ Văn Độ

Chính trị viên

0982.759.379

3

Đỗ Ngọc Minh

Phó chỉ huy trưởng

0982.983.480

 

 1. Bệnh viện Đa khoa

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Anh Dũng

Giám đốc

0903.402.135

2

Tống Xuân Vy

Phó Giám đốc

 

3 Trần Minh Tứ Phó Giám đốc

 

4 Trần Văn Điệp

Phó Giám đốc

0989.202.352

 

4.Toà án Nhân dân

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Nguyễn Hữu Mạnh

Chánh án

 

2

Phạm Thế Anh

Phó Chánh án

 

 

 1. Viện kiểm sát Nhân dân

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đỗ Văn Chiều

Viện trưởng

 

2

Phạm Văn Hoàn

 Phó Viện trưởng

 

 

 1. Chi cục Thuế

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phan Vinh Quang

Chi cục trưởng

0913.063.196

2

Phạm Quốc Tiến

Phó Chi cục trưởng

0915.834.955

3

Trần Đăng Tuấn

Phó Chi cục trưởng

0904.528.269

4

Trần Ngọc Tấn

Phó Chi cục trưởng

 

 8. Kho bạc nhà nước

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Vũ Văn Tuấn

Giám đốc

 

2

Phạm Việt Hải

P.Giám đốc

 

 

 1. Bảo hiểm xã hội

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lê Thu Thủy

Giám đốc

 

2

Trần Thành Tuấn

P.Giám đốc

0904.091.343

3

Đinh Mạnh Hà

P.Giám đốc 

 

 

 1. Chi cục Thống kê

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Thao

Chi cục trưởng

0913.777.862

2

Tô Thị Hoạt

Chi cục phó

 0943.677.967

 

 1. Chi cục Thi hành án dân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Thị Ngọt

Chi cục Trưởng 

0915.330.376

2

Nguyễn Tài Tuấn

Phó Chi cục Trưởng

 

 

 1. THPT Kim Sơn A

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Vũ Đắc Toàn

Hiệu trưởng

0983.220.317

2

Trần Quốc Lập

Phó Hiệu trưởng

0914.304.893

3

Lê Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

0941.757.317

4

Đinh Cao Thượng

Phó Hiệu trưởng

0915.182.975

 

 1. THPT Kim Sơn B

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Mạnh Hà

Hiệu trưởng

 

2

Đỗ Thị Hoa

Phó Hiệu trưởng

0943.674.279

3

Phan Trác Lợi

Phó Hiệu trưởng

 

4

Bùi Thị Bích Hường

Phó Hiệu trưởng

 

 

 1. THPT Kim Sơn C

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Trọng Khiêm

Hiệu trưởng

0914.942.059

2

Bùi Thị Lan

Phó Hiệu trưởng

 

 

 1. THPT Bình Minh

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Hiệu trưởng

 

2

Đinh Hoàng Đạo

Phó Hiệu trưởng

0915.818.329

3

Đinh Văn Hạnh

Phó Hiệu trưởng

 

 

 1. Trung tâm Y tế

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lê Hữu Trường

Giám đốc

 

2

 Nguyễn Khắc Nghiêm

Phó Giám đốc

0916.071.423

 

 1. Hạt Kiểm lâm

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Đức Thắng

Hạt trưởng

0944.507.678

2

Nguyễn Quang Thành

Phó Hạt

 

 

 1. Ngân hàng NN&PTNT KS

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đào Khánh Toàn

Giám đốc

 0828.479.999

2

Dương Văn Tuấn

Phó Giám đốc

 

 

 1. Ngân hàng NN khu vực BM

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 

Giám đốc

 

2

Phạm Khắc Mai

Phó Giám đốc

 

 

 1. Điện lực Kim Sơn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Ngô Nam Phong

Giám đốc

 

2

Phạm Quốc Khánh

P.Giám đốc

 

3

Trần Việt Hùng

P.Giám đốc

 

 

 1. Bưu điện Kim Sơn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đinh Thị Thanh Huyền

Giám đốc

0917352777

 

23. Trung Tâm Viễn thông Kim Sơn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 1

 Ngô Văn Thông

Giám đốc

 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
653431

Trực tuyến: 20

Hôm nay: 114