Hôm nay, Thứ ba ngày 27/07/2021

Các phòng chuyên môn

  Các phòng chức năng, các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan khác

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, BAN, NGÀNH CỦA HUYỆN

1. Văn phòng HĐND & UBND:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Ngô Xuân Quyền

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

 0912997992

2

Vũ Xuân Thái

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

 0912724115

3

Hoàng Đình Thường

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

 0984921577

2. Phòng Nội vụ:

2.1. Ban lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Vũ Hồng Quyết

Trưởng phòng

0915195589

2

Nguyễn Quang Huy

Phó Trưởng Phòng 0912453457

3

Nguyễn Văn Diên

Phó Trưởng Phòng

0915681262

2.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Nội vụ

3. Phòng Tư Pháp:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Thị Thu Phương

Trưởng phòng

0915571788

2

Lê Thành Nhân

Phó Trưởng Phòng

0945685505

 4. Phòng Tài Nguyên và Môi trường:

 4.1. Ban lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Quang Hải

Trưởng phòng

0983162745

2

Tống Khánh Hải

Phó Trưởng Phòng

0913078690

3

Vũ Văn Lâm

Phó Trưởng Phòng 0967158699

 4.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tài nguyên và Môi trường

5. Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn:

5.1. Ban lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 

Trưởng phòng

 

2

Trần Anh Khôi

Phó Trưởng Phòng

0912238234

3

Nguyễn Văn Hải

Phó Trưởng Phòng

 0387879715

5.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Nông nghiệp và PTNT

 6. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội:

6.1. Ban lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Thị Thu Hằng

Trưởng phòng

0978134066

2

Bùi Sỹ Năng

Phó Trưởng Phòng

 0913359326

3

Lê Thị Thanh Xuân

Phó Trưởng Phòng

 0977231428

6.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 7. Phòng Tài chính – Kế Hoạch:

7.1. Chức năng, nhiệm vụ:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đỗ Quốc Quân

Trưởng phòng

0902215936

2

Trịnh Thị Thúy Nhuần

Phó Trưởng Phòng

0912607198

3 Mai Thị Nguyệt

Phó Trưởng Phòng

0849031560

7.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng nhiệm vụ Phòng Tài chính - Kế hoạch

8. Phòng Kinh tế - Hạ tầng:

8.1. Ban lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Trần Anh Tuyên

Trưởng phòng

 0915311608

2

Trần Quân

Phó Trưởng Phòng

0943618366

3

Đoàn Quốc Đạt

Phó Trưởng Phòng

0912846197

 8.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Kinh tế - Hạ tầng

9. Phòng Văn Hóa- Thông tin:

 9.1. Ban lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Phạm Văn Sang

Trưởng phòng

0975358557

2

Phạm Thị Phương

Phó Trưởng Phòng

01278330934

3

Phạm Văn Tăng

Phó Trưởng Phòng

01688761431

9.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Văn hóa - Thông tin

10. Thanh tra:

10.1. Ban lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Mạnh

Chánh Thanh tra

0941562111

2

Phan Văn Trang

Phó Chánh Thanh tra

 
     

 

 10.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Thanh tra

11. Phòng Giáo dục & Đào tạo

11.1. Ban lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hà Thị Lợi

Trưởng phòng

0395828829

2

Vũ Thị Hòa

Phó Trưởng phòng

0916311740

3

Trần Thị Huyền

Phó Trưởng phòng

0915448885

 11.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Giáo dục và Đào tạo

12. Phòng Y tế:

12.1. Ban lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Đinh Thị Thu Hà

 Trưởng Phòng

 0912900816

2

 

 

 

 12.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Y tế

 LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND HUYỆN

1. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Văn Đoàn

Giám đốc 0989379503

2

Bùi Thị Lan

Phó Giám đốc

 0913307519

3

Phạm Đăng Khôi

Phó Giám đốc

 0973019494

 2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Hữu Hội

Giám đốc

0913370016

2

Hoàng Minh Thanh

Phó giám đốc

 0946279358

3

Đào Thị Uyên

Phó giám đốc

 0942525138

4

Lộc Văn Thuận

Phó giám đốc

 0919765151

 

3. Trung tâm vệ sinh môi trường:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đặng Văn Lợi

Giám đốc

 

2

Trần Đăng Ninh

Phó Giám đốc

 

3

Đinh Công Khanh

Phó Giám đốc

 

 

4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Chí Thanh

Trưởng Ban

 

2

Trần Văn Khánh

Phó Ban

 

3

Nguyễn Quốc Toàn

Phó Ban

0918735356


 
  LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC

 1. Công an huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đào Thanh Thành

Trưởng Công an

0913397343

2

Lê Văn Phú

Phó Trưởng Công an

 

3

 

Phó Trưởng Công an

 

4

 

Phó Trưởng Công an

 

5

 

Phó Trưởng Công an

 

 

 1. BCH Quân sự huyện:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Ngô Xuân Nam

Chỉ huy trưởng

0982692479

2

Vũ Văn Độ

Chính trị viên

0982759379

3

Đỗ Ngọc Minh

Phó chỉ huy trưởng

0982983480

 

 1. Bệnh viện Đa khoa

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Anh Dũng

Giám đốc

0903402135

2

Tống Xuân Vy

Phó Giám đốc

 

3 Trần Minh Tứ Phó Giám đốc

 

4 Trần Văn Điệp

Phó Giám đốc

 

 

4.Toà án Nhân dân

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Nguyễn Hữu Mạnh

Chánh án

 

2

Phạm Thế Anh

Phó Chánh án

 

3

 

Phó Chánh án

 

 

 1. Viện kiểm sát Nhân dân

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đỗ Văn Triều

Viện trưởng

 

2

Phạm Văn Hoàn

 Phó Viện trưởng

 

 

 1. Chi cục Thuế

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phan Vinh Quang

Chi cục trưởng

0913063196

2

Phạm Quốc Tiến

Phó Chi cục trưởng

0915834955

3

Trần Đăng Tuấn

Phó Chi cục trưởng

0904528269

4

Trần Ngọc Tấn

Phó Chi cục trưởng

 

 

 1. Kho bạc nhà nước

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Vũ Văn Tuấn

Giám đốc

 

2

Phạm Việt Hải

P.Giám đốc

 

 

 1. Bảo hiểm xã hội

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trương Văn Lưu

Giám đốc

0914768786

2

Trần Thành Tuấn

P.Giám đốc

0904091343

3

Đinh Mạnh Hà

P.Giám đốc 

 

 

 1. Chi cục Thống kê

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Thao

Chi cục trưởng

0913777862

2

Tô Thị Hoạt

Chi cục phó

 0943677967

 

 1. Chi cục Thi hành án dân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Thị Ngọt

Chi cục Trưởng 

0915330376

2

Nguyễn Tài Tuấn

Phó Chi cục Trưởng

 

 

 1. THPT Kim Sơn A

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Vũ Đắc Toàn

Hiệu trưởng

0983220317

2

Trần Quốc Lập

Phó Hiệu trưởng

 

3

Lê Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

0941757317

4

Đinh Cao Thượng

Phó Hiệu trưởng

0915182975

 

 1. THPT Kim Sơn B

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 

Hiệu trưởng

 

2

Đỗ Thị Hoa

Phó Hiệu trưởng

0943674279

3

Phan Trác Lợi

Phó Hiệu trưởng

 

4

Bùi Thị Bích Hường

Phó Hiệu trưởng

 

 

 1. THPT Kim Sơn C

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Trọng Khiêm

Hiệu trưởng

0914942059

2

Bùi Thị Lan

Phó Hiệu trưởng

 

     

 

 

 1. THPT Bình Minh

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Hiệu trưởng

 

2

Đinh Hoàng Đạo

Phó Hiệu trưởng

 

3

Đinh Văn Hạnh

Phó Hiệu trưởng

 

 

 1. Trung tâm Y tế

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Ngô Văn Quốc

Giám đốc

0915839805

2

 Nguyễn Khắc Nghiêm

Phó Giám đốc

0916071423

 

 1. Hạt Kiểm lâm

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Đức Thắng

Hạt trưởng

0944507678

2

Nguyễn Quang Thành

Phó Hạt

 

 

 1. Ngân hàng NN&PTNT KS

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đào Khánh Toàn

Giám đốc

 0828479999

2

Dương Văn Tuấn

Phó Giám đốc

 

 

 1. Ngân hàng NN khu vực BM

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Vũ Văn Đoán

Giám đốc

 

2

Phạm Khắc Mai

Phó Giám đốc

 

 

 1. Điện lực Kim Sơn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Tạ Hữu Ngữ

Giám đốc

 

2

Phạm Quốc Khánh

P.Giám đốc

 

3

Trần Việt Hùng

P.Giám đốc

 

 

 1. Bưu điện Kim Sơn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đinh Thị Thanh Huyền

Q.Giám đốc

0917352777

2

 

 

 

 

23. Trung Tâm Viễn thông Kim Sơn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 1

 Ngô Văn Thông

Giám đốc