Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ sáu, 19/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

  Các phòng chức năng, các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan khác

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, BAN, NGÀNH CỦA HUYỆN

1. Văn phòng HĐND & UBND:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email công vụ

Điện thoại

1

Ngô Xuân Quyền

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

quyennx.ks@ninhbinh.gov.vn

 02293.862.050

2

Hoàng Đình Thường

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

thuonghd.ks@ninhbinh.gov.vn

 02293.862.051

3

Đặng Văn Hào Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện haodv.ks@ninhbinh.gov.vn 02293.862.051

2. Phòng Nội vụ:

2.1. Ban lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

 

Điện thoại

1

Vũ Hồng Quyết

Trưởng phòng

  0915.195.589

2

Nguyễn Quang Huy

Phó Trưởng Phòng   0912.453.457

3

Nguyễn Văn Diên

Phó Trưởng Phòng

 

0915.681.262

2.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Nội vụ

3. Phòng Tư Pháp:

3.1. Ban lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Thị Thu Phương

Trưởng phòng

0915.571.788

2 Lê Đăng Khoa

Phó Trưởng phòng

0904.411.595

 3.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tư pháp

4. Phòng Tài Nguyên và Môi trường:

 4.1. Ban lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Quang Hải

Trưởng phòng

0983.162.745

2

Tống Khánh Hải

Phó Trưởng Phòng

0913.078.690

3

Vũ Văn Lâm

Phó Trưởng Phòng 0967.158.699

 4.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tài nguyên và Môi trường

5. Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn:

5.1. Ban lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Vũ Văn Tấn

Trưởng phòng

0912.115.610

2

Trần Anh Khôi

Phó Trưởng Phòng

0912.238.234

3

Nguyễn Văn Hải

Phó Trưởng Phòng

 0387.879.715

5.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Nông nghiệp và PTNT

 6. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội:

6.1. Ban lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Thị Thu Hằng

Trưởng phòng

0978.134.066

2

Bùi Đức Phi

Phó Trưởng Phòng

0915.187.564

3

Lê Thị Thanh Xuân

Phó Trưởng Phòng

 0977.231.428

6.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 7. Phòng Tài chính – Kế Hoạch:

7.1. Chức năng, nhiệm vụ:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đỗ Quốc Quân

Trưởng phòng

0902.215.936

2

Trịnh Thị Thúy Nhuần

Phó Trưởng Phòng

0912.607.198

3 Mai Thị Nguyệt

Phó Trưởng Phòng

0849.031.560

7.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng nhiệm vụ Phòng Tài chính - Kế hoạch

8. Phòng Kinh tế - Hạ tầng:

8.1. Ban lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Trần Anh Tuyên

Trưởng phòng

 0915.311.608

2

Trần Quân

Phó Trưởng Phòng

0943.618.366

3

Đoàn Quốc Đạt

Phó Trưởng Phòng

0912.846.197

 8.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Kinh tế - Hạ tầng

9. Phòng Văn Hóa- Thông tin:

 9.1. Ban lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Phạm Văn Sang

Trưởng phòng

0975.358.557

2

Phạm Văn Tăng

Phó Trưởng Phòng

01688.761.431

9.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Văn hóa - Thông tin

10. Thanh tra:

10.1. Ban lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Mạnh

Chánh Thanh tra

0941.562.111

 10.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Thanh tra

11. Phòng Giáo dục và Đào tạo

11.1. Ban lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hà Thị Lợi

Trưởng phòng

0395.828.829

2

Vũ Thị Hòa

Phó Trưởng phòng

0916.311.740

3

Trần Thị Huyền

Phó Trưởng phòng

0915.448.885

4

Bùi Sĩ Năng

Phó Trưởng phòng 0913.359.326

 11.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Giáo dục và Đào tạo

12. Phòng Y tế:

12.1. Ban lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Đinh Thị Thu Hà

 Trưởng Phòng

 0912.900.816

 12.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Y tế

 LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND HUYỆN

1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Văn Đoàn

Giám đốc 0989.379.503

2

Phạm Đăng Khôi Phó Giám đốc 0973.019.494

 2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hoàng Minh Thanh

Giám đốc

 0946.279.358

2

Lộc Văn Thuận

Phó giám đốc

 0919.765.151

 3. Trung tâm vệ sinh môi trường:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Đức Công

Giám đốc

0987.610.447

2 Trần Duy Chinh Phó Giám đốc

0948.949.342

3

Phan Văn Lục Phó Giám đốc 0977.412.095

 4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Quốc Toàn

Giám đốc

0918.735.356
2 Nguyễn Đức Tuyến Phó Giám đốc

 

 5. Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Văn Công

Giám đốc

 
2 Đinh Văn Liêu Phó Giám đốc

 

3

Phan Khuê Vương Phó Giám đốc  

  LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC

 1. Công an huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Minh Hải

Trưởng Công an

0989.846.789

2 Phạm Văn Giang Phó Trưởng Công an  
3 Đỗ Trọng Minh Phó Trưởng Công an  
4 Trần Anh Cường Phó Trưởng Công an  
       

 

 1. BCH Quân sự huyện:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Ngô Xuân Nam

Chỉ huy trưởng

0982.692.479

2

Vũ Văn Độ

Chính trị viên

0982.759.379

3

 

Phó chỉ huy trưởng

 

4 Phạm Mậu Nghĩa Phó chỉ huy trưởng

 

      3. Bệnh viện Đa khoa

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Anh Dũng

Giám đốc

0903.402.135

2

Tống Xuân Vy

Phó Giám đốc

 

3 Trần Minh Tứ Phó Giám đốc

 

4 Trần Văn Điệp

Phó Giám đốc

0989.202.352

 4.Toà án Nhân dân

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Nguyễn Hữu Mạnh

Chánh án

 

2

Phạm Thế Anh

Phó Chánh án

 

 5. Viện kiểm sát Nhân dân

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đỗ Văn Chiều

Viện trưởng

 

2

Phạm Văn Hoàn

 Phó Viện trưởng

 

 6.Chi cục Thuế

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phan Vinh Quang

Chi cục trưởng

0913.063.196

2

Phạm Quốc Tiến

Phó Chi cục trưởng

0915.834.955

3

Trần Đăng Tuấn

Phó Chi cục trưởng

0904.528.269

4

Trần Ngọc Tấn

Phó Chi cục trưởng

 

 8. Kho bạc nhà nước

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Vũ Văn Tuấn

Giám đốc

 

2

Phạm Việt Hải

P.Giám đốc

 

3 Phạm Hồng Các P.Giám đốc

0915.844.171

 

 1. Bảo hiểm xã hội

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lê Thu Thủy

Giám đốc

 

2

Trần Thành Tuấn

P.Giám đốc

0904.091.343

 

 1. Chi cục Thống kê

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Thao

Chi cục trưởng

0913.777.862

2

Tạ Thị Hoạt

Chi cục phó

 0943.677.967

 

 1. Chi cục Thi hành án dân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Thị Ngọt

Chi cục Trưởng 

0915.330.376

2

Nguyễn Tài Tuấn

Phó Chi cục Trưởng

 

 

 1. THPT Kim Sơn A

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Vũ Đắc Toàn

Hiệu trưởng

0983.220.317

2

Trần Quốc Lập

Phó Hiệu trưởng

0914.304.893

3

Lê Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

0941.757.317

 

 1. THPT Kim Sơn B

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Mạnh Hà

Hiệu trưởng

 

2

Đỗ Thị Hoa

Phó Hiệu trưởng

0943.674.279

3

Phan Trác Lợi

Phó Hiệu trưởng

 

4

Bùi Thị Bích Hường

Phó Hiệu trưởng

 

 

 1. THPT Kim Sơn C

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Trọng Khiêm

Hiệu trưởng

0914.942.059

2

Bùi Thị Lan

Phó Hiệu trưởng

 

 

 1. THPT Bình Minh

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Hiệu trưởng

 

2

Đinh Văn Hạnh

Phó Hiệu trưởng

 

 

 1. Trung tâm Y tế

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lê Hữu Trường

Giám đốc

 

2

 Nguyễn Khắc Nghiêm

Phó Giám đốc

0916.071.423

 

 1. Hạt Kiểm lâm

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Vũ Chí Thanh

Hạt trưởng

 

2

Nguyễn Quang Thành

Phó Hạt

 

 

 1. Ngân hàng NN&PTNT KS

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đào Khánh Toàn

Giám đốc

 0828.479.999

2

Dương Văn Tuấn

Phó Giám đốc

 

3 Hà Thị Nga Phó Giám đốc  

 

 1. Ngân hàng NN khu vực BM

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 

Giám đốc

 

2

Phạm Khắc Mai

Phó Giám đốc

 

 

 1. Điện lực Kim Sơn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Ngô Nam Phong

Giám đốc

 

2

Phạm Quốc Khánh

P.Giám đốc

 

3

Trần Việt Hùng

P.Giám đốc

 

 

 1. Bưu điện Kim Sơn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đinh Thị Thanh Huyền

Giám đốc

0917352777

23. Trung Tâm Viễn thông Kim Sơn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 1

Lê Thanh Sơn

Giám đốc

 

24. Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 1

Nguyễn Hoàng Nam

Giám đốc

0983.273.179

 

 

 

 

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1846066

Trực tuyến: 35

Hôm nay: 575