Trang Thông tin điện tử huyện kim sơn
Thứ tư, 17/08/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Tài nguyên và Môi trường

QĐ số 461/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 Về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

QĐ số 461/QĐ-UBND

Phụ lục kèm QĐ 461

Phụ lục cấp huyện

Phụ lục cấp xã

QĐ số 245/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực môi trường, lĩnh vực đo đạc bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

QĐ số 245/QĐ-UBND

Phụ lục kèm QĐ 245

Nội dung kèm QĐ 245

QĐ số 739/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

QĐ số 739/QĐ-UBND

Phụ lục kèm QĐ 739

Nội dung tinh 

Nội dung huyện

Nội dung xã

QUYẾT ĐỊNH số 339/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bản tỉnh Ninh Bình

QUYẾT ĐỊNH số 339/QĐ-UBND

Phụ lục kèm QĐ 339

QUYẾT ĐỊNH số 56/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định 56/QĐ-UBND ngày 10/01/2020

Phụ lục kèm QĐ 56

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
620306

Trực tuyến: 17

Hôm nay: 940