Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thứ hai, 24/01/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Tài nguyên và Môi trường

QUYẾT ĐỊNH số 339/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bản tỉnh Ninh Bình

QUYẾT ĐỊNH số 339/QĐ-UBND

Phụ lục kèm QĐ 339

QUYẾT ĐỊNH số 56/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định 56/QĐ-UBND ngày 10/01/2020

Phụ lục kèm QĐ 56

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
473590

Trực tuyến: 9

Hôm nay: 24