Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ tư, 08/02/2023

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Giáo dục và Đào tạo

QĐ số 390/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Quyết định 390/QĐ-UBND

Phụ lục 1 kem QĐ 390

Phụ lục 2 kèm 390

Nội dung TTHC 

QUYẾT ĐỊNH số 583/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh vv Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định 583/QĐ-UBND

Phụ lục 1 kèm QĐ 583

Phụ lục 2 kèm QĐ 583

Nội dung TTHC cấp tỉnh

Nội dung TTHC cấp huyện

Nội dung TTHC cấp xã

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 776958

Trực tuyến: 11

Hôm nay: 842