Hôm nay, Thứ ba ngày 27/07/2021

Thông tin điều hành - UBND Huyện

QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công, lao động- Tiền lương, an toàn vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Tài về : 

- Quyết định

- Phụ lục

- Nội dung

Các tin khác