Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thứ ba, 17/05/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Thanh tra

Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 745/QĐ-UBND

Danh mục TTHC

Nội dung TTHC

QUYẾT ĐỊNH số 26/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

QUYẾT ĐỊNH số 26/QĐ-UBND

Danh mục TTHC

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
540596

Trực tuyến: 14

Hôm nay: 649