Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thứ hai, 24/01/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Nội vụ

 Quyết định 782/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định 782/QĐ-UBND

Danh mục TTHC

Quyết định 646/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 về việc công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định 646/QĐ-UBND

Danh mục TTHC

Danh mục bãi bỏ TTHC

Chuẩn hóa danh mục TTHC

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
473581

Trực tuyến: 6

Hôm nay: 15