Trang Thông tin điện tử huyện kim sơn
Thứ tư, 17/08/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Tư pháp

QĐ Về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 729/QĐ-UBND

Phụ lục 1 kèm QĐ 729

Phụ lục 2 kèm QĐ 729

Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh về việc Công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 204/QĐ-UBND

Phụ lục 1 kèm QĐ 204

Phụ lục 2 kèm QĐ 204

Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết địnhsố 450/QĐ-UBND

Phụ lục kèm QĐ 450

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
620324

Trực tuyến: 20

Hôm nay: 958