Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thứ hai, 24/01/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Tài chính - Kế hoạch

Quyết định 584/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

QUYẾT ĐỊNH số 584/QĐ-UBND

Danh mục TTHC

Nội dung TTHC

Quyết định 595/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, các Sở ban ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

QUYẾT ĐỊNH số 595/QĐ-UBND

Danh mục TTHC

Quyết định 594/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định 594/QĐ-UBND

 

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
473587

Trực tuyến: 10

Hôm nay: 21