Hôm nay, Thứ hai ngày 17/05/2021

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021

Thứ

Nội dung

Lãnh đạo

Thứ 2
17/5

  - 08h00' TTHU giao ban công tác tuần

  - Đ/c Chủ tịch

Thứ 3
18/5

  - Dự kiến TTHU làm việc với Đảng ủy xã Cồn Thoi, TT. Bình Minh
 - Dự kiến TTHU làm việc với Đảng ủy xã Kim Đông

 

Thứ 4
19/5

 - Dự kiến Sở Nội vụ kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Thứ 5
20/5

 - 08h00' LĐUBND huyện tiếp công dân                                                        

    - Đ/c Ngọc - PCT                                  

Thứ 6
21/5

 

 

 

Lịch khác