Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ sáu, 23/02/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân vùng bãi ngang ven biển

Thứ tư, 17/11/2021 553 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2015 - 2020 và Chương trình, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017, trong 03 ngày từ 28/3 - 30/3/2017, Phòng Tư pháp huyện Kim Sơn đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình, UBND các xã: Kim Tân, Kim Mỹ, Cồn Thoi, Kim Hải, Kim Trung tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho bà con nhân dân trên địa bàn 05 xã bãi ngang ven biển của huyện.

Đối tượng được tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý là người dân cư trú tại 05 xã bãi ngang ven biển, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, gia đình chính sách và cán bộ làm công tác ở địa bàn các xóm. Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật là những vấn đề cơ bản của: Bộ Luật dân sự năm 2015, trọng tâm các nội dung liên quan thừa kế; Luật Trợ giúp pháp lý và những quy định của pháp luật về đối tượng được thụ hưởng và các hoạt động hỗ trợ về trợ giúp pháp lý miễn phí,… Đồng thời thực hiện tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và những người có nhu cầu cần trợ giúp pháp luật trên các lĩnh vực.

Thông qua hoạt động tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý đã góp phần từng bước nâng cao nhận thức của người dân, các gia đình chính sách, người nghèo hiểu rõ thêm về các quy định của pháp luật hiện hành. Đây cũng là dịp để người dân tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển của huyện được trực tiếp tư vấn, nhờ trợ giúp pháp lý về những vấn đề bức xúc diễn ra trong đời sống hằng ngày./.

Lê Thành Nhân - Phó Trưởng phòng Tư pháp

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1256410

Trực tuyến: 28

Hôm nay: 339