Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ sáu, 23/02/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Văn hóa - Thông tin

 

TT Danh mục TTHC của đơn vị cấp huyện Quyết định công bố (Số, ngày, tháng, năm) Tổng số Mã số TTHC DVC một phần DVC toàn trình
I Lĩnh vực văn hóa cơ sở   4   0 4
1 Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   2.000440.H42   808/QĐ-UBND
2 Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.000933.H42   808/QĐ-UBND
3 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.003645.H42   808/QĐ-UBND
4 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.003635.H42   808/QĐ-UBND
II Lĩnh vực Thư viện   3   0 3
1 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.008899.H42   808/QĐ-UBND
2 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.008898.H42   808/QĐ-UBND
3 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.008900.H42   808/QĐ-UBND
III Lĩnh vực Gia đình   6   0 6
1 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.003243.H42   808/QĐ-UBND
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.003103.H42   808/QĐ-UBND
3 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.001874.H42   808/QĐ-UBND
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.003140.H42   808/QĐ-UBND
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.003226.H42   808/QĐ-UBND
6 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 19/03/2021   1.003185.H42   808/QĐ-UBND
  TỔNG   13   0 13

 

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1256595

Trực tuyến: 127

Hôm nay: 524