Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thứ tư, 27/10/2021

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Các ban HĐND

Các ban HĐND

Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Vũ Văn Chiến

Trưởng Ban

 

2

Trần Hồng Hải

Phó Trưởng Ban

0915408366

3

Phạm Văn Thanh

Thành viên

 

4

Hà Tiến Dũng

Thành viên

 

5

Nguyễn Văn Bắc

Thành viên

 

 

 Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Minh Trường

Trưởng Ban

 

2

 

Phó Trưởng Ban

 

3

Vũ Minh Hiệu

Thành viên

 

4

Bùi Đức Phi

Thành viên

 

5

 

 

 

 

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
426277

Trực tuyến: 5

Hôm nay: 59