Trang Thông tin điện tử huyện kim sơn
Thứ ba, 27/09/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Các ban HĐND - UBND huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

Các ban HĐND

Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Vũ Văn Chiến

Trưởng Ban

0903.232.230

2

Trần Hồng Hải

Phó Trưởng Ban

0915408366

3

Phạm Văn Thanh

Thành viên

 

4

Hà Tiến Dũng

Thành viên

 

5

Nguyễn Văn Bắc

Thành viên

 

 

 Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Minh Trường

Trưởng Ban

0984.486.612

2

Trần Thị Mai Phương

Phó Trưởng Ban

0987.879.293

3

Vũ Minh Hiệu

Thành viên

 

4

Bùi Đức Phi

Thành viên

 

5

 

 

 

 

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
653420

Trực tuyến: 12

Hôm nay: 103