Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Chủ nhật, 24/09/2023

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

1. Vị trí địa lý:

Như Hòa là xã nằm ở phía Đông Bắc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Xã có tổng diện tích đất tự nhiên 519,26 ha, có 1.609 hộ, 5.964 khẩu; Trong đó có 2.403 khẩu theo đạo công giáo, chiếm tỷ lệ 40,3%.

Toàn xã có 9 xóm có vị trí địa lý: Phía Đông giáp xã Hùng Tiến; phía Tây giáp xã Quang Thiện; phía Nam giáp sông Đáy; phía Bắc giáp xã Yên Mật và xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh. Là xã có hệ thống cơ sở hạ tầng, khu trung tâm xã, trường học, trạm y tế đã được quy hoạch và đầu tư xây dựng từ những năm trước đây; Có tuyến đường Quốc lộ 10 chạy qua trung khu trung tâm xã, có nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thuận tiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các ngành nghề, dịch vụ phi nông nghiệp,... Xã Như Hòa nằm trong vùng của huyện ven biển, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống nhân dân cũng như phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Truyền thống, lịch sử:

Vùng đất có tên gọi trại Tuần Lễ, ấp Như Độ và ấp Hòa Lạc, sau này là xã Hùng Vương và ngày nay là xã Như Hòa, ra đời trong cuộc khẩn hoang lấn biển thành lập huyện Kim Sơn vào năm Kỷ Sửu (1829) do Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ khởi dựng. Lịch sử 188 năm tồn tại và phát triển, truyền thống văn hóa, quê hương sớm được hình thành, được thế hệ người dân Như Hòa kế thừa và phát huy.

Như Hòa cũng là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Như Hòa vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. Năm 1948, Chi bộ xã Hùng Vương ra đời đánh dấu mốc son trong tiến trình cách mạng ở địa phương. Từ đây, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, sau này là Đảng bộ, nhân dân Như Hòa cùng nhân dân cả nước tiến hành hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lượng, bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân xã Như Hòa có truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó, luôn tin tưởng, ủng hộ, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; trong sự nghiệp đổi mới, nhân dân Như Hòa đã giành được nhiều thành tích to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Đó là những chặng đường lịch sử rất tự hào, là tài sản vô giá của Đảng bộ và nhân dân xã Như Hòa.

3. Tiềm năng, thế mạnh:

Xã Như Hòa giữ vị trí quan trọng trong việc phát triển kinh tế giao thông và quốc phòng của huyện. Hệ thống sông ngòi dày đặc, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu trong nội địa cũng như giao lưu với bên ngoài. Đặc biệt về quốc phòng, Như Hòa có vị trí chiến lược rất quan trọng, nhất là trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Về phát triển kinh tế xã hội xã Như Hòa chủ yếu phát triển ngành nông nghiệp kết hợp với tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.

4. Kinh tế - xã hội:

* Về kinh tế: Kinh tế của xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp; Năm 2016, cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp, thủy sản chiếm 44,3%; Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 31,1%; Dịch vụ chiếm 24,6%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 30,2 triệu đồng/người/năm.

- Sản xuất nông nghiệp:

Chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất đại trà.

+ Năng suất lúa năm 2016 ước đạt 110,5 tạ/ha, sản lượng lương thực ước đạt 3.480,7 tấn. Diện tích nuôi trồng thủy sản 25,89 ha, năng suất bình quân đạt 65,9 tấn thủy sản/năm.

+ Trên địa bàn xã có 02 trang trại và 06 gia trại có thu nhập bình quân hàng năm đạt 325 triệu đồng/hộ/năm.

+ Đã hoàn thành dồn điền đổi thửa, tổng diện tích thực hiện 317 ha, nhân dân hiến đất để làm giao thông, thủy lợi là 8,36 ha. Trước dồn điền đổi thửa bình quân 2,38 thửa/hộ, sau dồn điền đổi thửa bình quân 1,80 thửa/hộ (giảm 0,58 thửa/hộ); Khối lượng làm giao thông, thủy lợi nội đồng là 61.879m3.

+ Cơ giới hóa nông nghiệp được đẩy mạnh, toàn xã có 08 máy làm đất, 03 gặt đập tăng 05 máy so với năm 2010.

- Công tác xây dựng nông thôn mới:

Sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Huyện ủy, HĐND, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, Đảng bộ và nhân dân xã Như Hòa đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành thêm 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ra Quyết định công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

Tổng giá trị nguồn lực đã huy động được sau 5 năm là: 179.605 triệu đồng.

- Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: Tận dụng thời gian những lúc nông nhàn phát triển sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp; chế biến cói; bèo bồng; hàng thủ công mỹ nghệ; dịch vụ cơ khí nhỏ; chế biến lương thực; thực phẩm và các nghề phụ khác thu hút hàng trăm lao động, có doanh thu hàng trăm triệu đồng trên năm.

- Hoạt động Tài chính, tín dụng, thương mại và dịch vụ:

Thu ngân sách bình quân hàng năm đạt chỉ tiêu huyện giao.

Hoạt động tín dụng phát triển mạnh, tạo điều kiện để nhân dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh xóa đói giảm nghèo.

* Về Văn hóa – xã hội:

- Công tác giáo dục: Trong những năm qua, Ủy ban nhân dan xã luôn quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở nhà trường, tạo điều kiện để các cấp học nâng cao chất lượng dạy và học; phối hợp tốt giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục;

- Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Trạm Y tế làm tốt khâu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện tốt các đợt tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường. Hiện nay, đã có 78,79% nhân dân có thẻ bảo hiểm y tế, sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%, sử dụng nước sạch đạt 34,4%.

- Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình và trẻ em: Đội ngũ cán bộ làm công tác dân số đã phối kết hợp cùng với ngành y tế đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức khám chữa bệnh.

- Công tác văn hóa, thông tin, tuyên truyền: Hằng năm, Đảng bộ, Ủy ban nhân dân xã đã phát động và thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, thực hiện tốt quy định về việc cưới, việc tang; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Thực hiện xây dựng thiết chế văn hóa ở nông thôn.

- Đến nay, toàn xã có 9/9 xóm được công nhận danh hiệu "xóm văn hóa" và giữ vững danh hiệu "xóm văn hóa" 05 năm liên tục;

- Công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách xã hội:

Địa phương luôn quan tâm, chú trọng tạo mọi điều kiện để các hộ dân được vay vốn của Ngân hàng Nhà nước để phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng... Thực hiện tốt các chương trình giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo là 6,54%

* Về an ninh, quốc phòng:

- Về  quốc phòng quân sự địa phương: Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Hàng năm UBND xã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát biên chế lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, thôn đội trưởng có đủ số lượng đảm bảo chất lượng, sẵn sàng huấn luyện, diễn tập đạt kết quả tốt. Về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ cơ bản hoàn thành chỉ tiêu.

- Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Lực lượng Công an xã thường xuyên tuần tra canh gác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, chủ động phòng chống các loại tội phạm; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 
5. Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo HĐND và UBND xã:
 

DANH SÁCH

BCH ĐẢNG ỦY, LÃNH ĐẠO HĐND, UBND XÃ NHƯ HÒA NHIỆM KỲ 2020-2025

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Gmail

I

DANH SÁCH BCH ĐẢNG ỦY XÃ

1

Trương Ngọc Huynh

Bí thư Đảng ủy

0936.485.248

truongngochuynh1972@gmail.com

2

Trương Quốc Phong

Phó bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND xã

0378.639.600

quocphong149@gmail.com

3

Vũ Quốc Xương

Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND xã

0904.625.169

vuxuong25@gmail.com

4

Đinh Thị Định

Phó bí thư Đảng ủy

0855.119.229

danguyyenmat@gmail.com

5

Nguyễn Văn Miền

Phó Chủ tịch HĐND xã

0394.678.905

nguyenmiennhuhoahdnd@gmail.com

6

Nguyễn Quốc Huy

Phó Chủ tịch UBND xã

0376.376.314

nguyenquochuy19691975@gmail.com

7

Phạm Thị Thu Thủy

Chủ tịch UBMTTQ xã

0963.049.332

phamthithuthuy88@gmail.com

8

Trần Thị Lan Anh

Chủ tịch Hội LHPN xã

0983.025.449

lananhphununhuhoa@gmail.com

9

Đinh Thị Loan

Bí Thư Đoàn thanh niên xã

0987.263.935

doanxanhuhoa88@gmail.com

10

Lê Văn Quân

Trưởng Công an xã

0966.633.335

levanquanks1987@gmail.com

11

Doãn Triệu

Phó Chỉ huy trưởng BCH QS xã

0942.100.366

doantrieu1801@gmail.com

12

Nguyễn Văn Chính

Giám đốc  HTX NN

0979.536.198

buingocchinh1969@gmail.com

13

Bùi Ngọc Hà

Công chức Văn phòng -  Thống kê

0979.523.981

doanxanhuhoa@gmail.com

14

Vũ Mạnh Hà

Công chức Địa chính - Xây dựng

0912.877.002

vuhanhuhoa@gmail.com

15

Phạm Văn Đặng

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

0916.117.733

conganxayenmat@gmail.com

II

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO HĐND XÃ

1

Trương Quốc Phong

Chủ tịch  HĐND xã

0378.639.600

quocphong149@gmail.com

2

Nguyễn Văn Miền

Phó Chủ tịch HĐND xã

0394.678.905

nguyenmiennhuhoahdnd@gmail.com

III

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO UBND XÃ

1

Vũ Quốc Xương

Chủ tịch UBND xã

0904.625.169

vuxuong25@gmail.com

2

Nguyễn Quốc Huy

Phó Chủ tịch UBND

0376.376.314

nguyenquochuy19691975@gmail.com

 

Số điện thoại Văn phòng Đảng ủy xã: 0979.523.981

Số điện thoại Văn phòng Ủy ban nhân dân xã: 0945268968

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1014345

Trực tuyến: 23

Hôm nay: 379