Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thứ ba, 05/07/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Văn bản của Trung ương
nghi-dinh-ve-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu Văn bản của Trung ương
nghi-dinh-ve-to-hop-tac Văn bản của Trung ương
nghi-quyet-ky-hop-thu-6-quoc-hoi-khoa-xiv Văn bản của Trung ương
nghi-quyet-ve-phan-bo-ngan-sach-trung-uong-nam-2019 Văn bản của Trung ương
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-giai-doan-2016-2020 Văn bản của Trung ương
nghi-quyet-ve-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2019 Văn bản của Trung ương
nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2019 Văn bản của Trung ương
cac-nghi-quyet-cua-trung-uong-2018 Văn bản của Trung ương
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
592262

Trực tuyến: 9

Hôm nay: 55