Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ ba, 16/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Trần Xuân Trường

Năm sinh: 1973

Quê quán: Xã Khánh Dương, Yên Mô

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó BT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Email: truongtx.ks@ninhbinh.gov.vn

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, đảng, đoàn thể)

Từ tháng 4 năm 1994 đến tháng 4 năm 2000

Cán bộ Thị đoàn Ninh Bình

Từ tháng 5 năm 2000   đến tháng 5 năm 2004

Phó Bí thư Thị đoàn Ninh Bình

Từ tháng 6 năm 2004   đến tháng 5 năm 2006

Bí thư Thị đoàn Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Từ tháng 7 năm 2005

đến tháng 5 năm 2006

Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Ninh Bình khóa X

Từ tháng 7 năm 2005

đến tháng 3 năm 2007

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Từ tháng 6 năm 2006   đến tháng 01 năm 2007

Thị ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Ninh Bình

Từ tháng 02 năm 2007 đến tháng 11 năm 2008

Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy viên Đảng Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình

Từ tháng 12 năm 2008 đến tháng 8 năm 2009

Phó Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Từ tháng 9 năm 2009   đến tháng 11 năm 2012

Chánh Thanh Tra, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 4 năm 2018

Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Ninh Bình

Từ tháng 5 năm 2018  đến tháng 6 năm 2020

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Từ tháng 7 năm 2020 đến nay

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

 

 Trịnh Thị Ngọc

Năm sinh: 1969

Quê quán: Xã Hùng Tiến, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính trị học

Trình độ chính trị: Cử nhân

Chức vụ: TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

Email: ngoctt.ks@ninhbinh.gov.vn

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, đảng, đoàn thể)

Từ tháng 5 năm 1994 đến tháng 01 năm 1997

Cán bộ Công ty vật tư Nông nghiệp, Sở Lâm nghiệp Thủy sản Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Từ tháng 02 năm 1997 đến tháng 6 năm 2001

Chuyên viên Hội Nông dân Việt Nam huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Từ tháng 7 năm 2001 đến tháng 8 năm 2004

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Từ tháng 9 năm 2004

đến tháng 01 năm 2005

Quyền Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Từ tháng 02 năm 2005

đến tháng 7 năm 2010

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 9 năm 2012

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 6 năm 2016

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 8 năm 2019

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Từ tháng 9 năm 2019 đến nay

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Trần Anh Khiêm

Năm sinh: 1973

Quê quán: Xã Tân Thành, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Email: khiemta.ks@ninhbinh.gov.vn

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, đảng, đoàn thể)

Từ tháng 12 năm 1995 đến tháng 12 năm 1996

Công nhân – Trạm Thuỷ nông Kim Sơn – Công ty Khai thác Công trình thuỷ lợi tỉnh Ninh Bình

Từ tháng 01 năm 1997 đến tháng 9 năm 2003

Công nhân – Công ty Khai thác Công trình thuỷ lợi tỉnh Ninh Bình

Từ tháng 10 năm 2003 đến tháng 9 năm 2005

Kỹ sư Thuỷ lợi -  Cán bộ kỹ thuật – Công ty Khai thác Công trình thuỷ lợi tỉnh Ninh Bình

Từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 12 năm 2006

Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính; Công ty Khai thác Công trình thuỷ lợi tỉnh Ninh Bình

Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 02 năm 2007

Cán bộ kỹ thuật, chờ chuyển công tác do sáp nhập các Công ty Khai thác Công trình thuỷ lợi tỉnh Ninh Bình

Từ tháng 02 năm 2007 đến tháng 10 năm 2008

Chuyên viên – Văn phòng HĐND&UBND huyện Kim Sơn

Từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 11 năm 2013

Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Kim Sơn

Từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 4 năm 2015

Luân chuyển là Phó Bí thư Đảng uỷ xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn

Từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 10 năm 2015

Phó Chánh Thanh tra huyện Kim Sơn

Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 3 năm 2019

Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kim Sơn

Từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020

Huyện uỷ viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kim Sơn

Từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021

Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn nhiệm kỳ 2016-2021

Từ tháng 7 năm 2021 đến nay

Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn nhiệm kỳ 2021-2026

Nguyễn Cao Sơn

Năm sinh: 1978

Quê quán: Xã Lưu Phương, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Email: sonnc.ks@ninhbinh.gov.vn

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, đảng, đoàn thể)

 

Từ tháng 4 năm 2003 đến tháng 02 năm 2007

Nhân viên - Phó Bí thư Chi đoàn Công ty Khai thác Công trình thuỷ lợi huyện Kim Sơn

Từ tháng 3 năm 2007 đến tháng 01 năm 2010

Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện uỷ Kim Sơn, Bí thư Đoàn khối Đảng – Đoàn thể huyện Kim Sơn

Từ tháng 2 năm 2010 đến tháng 6 năm 2011

Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, luân chuyển giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ xã Kim Đông. Từ tháng 8/2010 là Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Sơn khoá XII, nhiệm kỳ 2010-2015

Từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 6 năm 2015

HUV, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kim Sơn, từ tháng 4/2015 là Bí thư Chi bộ phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kim Sơn

Từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 8 năm 2015

Huyện uỷ viên, Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ Kim Sơn

Từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 7 năm 2019

Huyện uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Huyện uỷ Kim Sơn

Từ tháng 9 năm 2019 đến nay

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND Huyện Kim Sơn

 

QĐ phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026

Quyết định số 6890/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Kim sơn nhiệm kỳ 2021-2026

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1838278

Trực tuyến: 21

Hôm nay: 471