Trang Thông tin điện tử huyện kim sơn
Thứ ba, 27/09/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Uỷ ban nhân dân - UBND huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

Uỷ ban nhân dân

  

Trần Xuân Trường

Năm sinh: 1973

Quê quán: Xã Khánh Dương, Yên Mô

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó BT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Email: truongtx.ks@ninhbinh.gov.vn

 Trịnh Thị Ngọc

Năm sinh: 1969

Quê quán: Xã Hùng Tiến, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính trị học

Trình độ chính trị: Cử nhân

Chức vụ: TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

Email: ngoctt.ks@ninhbinh.gov.vn

 

 

 

Nguyễn Cao Sơn

Năm sinh: 1978

Quê quán: Xã Lưu Phương, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Email: sonnc.ks@ninhbinh.gov.vn

 

Trần Anh Khiêm

Năm sinh: 1973

Quê quán: Xã Tân Thành, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Email: khiemta.ks@ninhbinh.gov.vn

 

 

 

 

Đào Thanh Thành

Năm sinh : 1977

Quê quán:  Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sỹ Luật học

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : TVHU, Trưởng công an huyện

Ngô Xuân Nam

Năm sinh: 1975

Quê quán: Xã Lai Thành, huyện Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành khoa học quân sự

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

Email: namnx.ks@ninhbinh.gov.vn

 

 

Ngô Xuân Quyền

Năm sinh : 1974

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiểu học; Thạc sỹ QLGD

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : HUV, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

Email: quyennx@ninhbinh.gov.vn

 

Vũ Hồng Quyết

Năm sinh : 1977

Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ, Thạc sỹ Quản lý Công

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : HUV,Trưởng phòng Nội vụ

Email: quyetvh.ks@ninhbinh.gov.vn

 

 

Trần Thị Thu Hằng

Năm sinh: 1983

Quê quán: Thành phố Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học Công đoàn, ngành xã hội học

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ, HUV, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Email: hangttt.ks@ninhbinh.gov.vn

 

Nguyễn Quang Hải

Năm sinh: 1980

Quê quán: Xã Thượng Kiệm, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đất đai

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

Email: hainq.ks@ninhbinh.gov.vn

   

Đỗ Quốc Quân

Năm sinh: 1973

Quê quán: Xã Kim Chính, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLKT

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Email: quandq.ks@ninhbinh.gov.vn

Trần Anh Tuyên

Năm sinh: 1974

Quê quán: Xã Quang Thiện, Kim Sơn

Trịnh độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

Email: tuyenta.ks@ninhbinh.gov.vn

   

Nguyễn Văn Mạnh

Năm sinh : 1985

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật HN, đang học Thạc sỹ QLKT

Trình độ chính trị : Trung cấp

Chức vụ : HUV, Trưởng phòng Tư pháp

Email: manhnv.ks@ninhbinh.gov.vn

Đinh Thị Thu Hà

Năm sinh: 1974

Quê quán: Xã Yên Từ, Yên Mô, Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học Y

Trình độ chính trị: Trung cấp

Chức vụ: Trưởng phòng Y tế huyện

Email: hadtt.ks@ninhbinh.gov.vn

 
 

Phạm Văn Sang

Năm sinh: 1982

Quê quán: Xã Kim Chính, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí, Thạc sỹ Lịch sử Đảng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin huyện

Email: sangpv.ks@ninhbinh.gov.vn

 

 

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
653423

Trực tuyến: 11

Hôm nay: 106