Trang Thông tin điện tử huyện kim sơn
Thứ ba, 27/09/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Ban chấp hành đảng bộ - UBND huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

Ban chấp hành đảng bộ

Ban chấp hành

Đinh Việt Dũng

Năm sinh: 1972

Quê quán: xã Khánh An, huyện Yên Khánh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy

Email: dungdv.ks@ninhbinh.gov.vn

Bùi Xuân Diệu

Năm sinh: 1977

Quê quán: xã Thanh Lạc, huyện Nho Quan

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý hành chính công

Trình độ chính trị: Cao cấp 

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Email: dieubx.ks@ninhbinh.gov.vn. Điện thoại: 0948.121.977

 

 Trần Xuân Trường

Năm sinh: 1973

Quê quán: Xã Khánh Dương, Yên Mô

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quẩn trị Kinh Doanh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó BT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Email: truongtx.ks@ninhbinh.gov.vn. Điện thoại: 0915.919.518

Trịnh Thị Ngọc

Năm sinh: 1969

Quê quán: Xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính trị học

Trình độ chính trị: Cử nhân

Chức vụ: TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

Email: ngoctt.ks@ninhbinh.gov.vn. Điện thoại: 0915.408.131

Đỗ Thị Nga

Năm sinh: 1980

Quê quán: Xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Email: ngadt.ks@ninhbinh.gov.vn

 

 

Trần Viễn

Năm sinh:1975

Quê quán: Xã Quang Thiện, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Bùi Thị Thúy

Năm sinh: 1970

Quê quán: Xã Thượng Kiệm, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Trưởng Ban TG Huyện ủy,

kiêm Giám đốc Trung tâm chinh trị huyện

 

 

 Vũ Văn Chiến

Năm sinh: 1966

Quê quán: Xã Hùng Tiến, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Trưởng Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Ngô Văn Tuyến

Năm sinh: 1963

Quê quán: Xã Tân Thành, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi, Cử nhân Hành chính

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy 

 

Nguyễn Minh Trường

Năm sinh: 1972

Quê quán: Xã Định Hóa, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện

Đào Thanh Thành

Năm sinh : 1977

Quê quán:  Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sỹ Luật học

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : TVHU, Trưởng công an huyện

 

Ngô Xuân Nam

Năm sinh: 1975

Quê quán: Xã Lai Thành, huyện Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành khoa học quân sự

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

Trần Thanh Liêm

Năm sinh:1979

Quê quán: Xã Yên Nhân, Yên Mô

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Bí thư Đảng ủy thị trấn Phát Diệm

Nguyễn Cao Sơn

Năm sinh: 1978

Quê quán: Xã Lưu Phương, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Trần Anh Khiêm

Năm sinh : 1973

Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi, ngành Công trình Thủy lợi.

Thạc sỹ kinh tế

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Phạm Văn Hùng

Năm sinh: 1976

Quê quán: Xã Xuân Thiện, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tôn giáo

Trình độ chính trị: Cử nhân

Chức vụ: HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

 Phan Thị Thơ

Năm sinh: 1982

Quê quán: Xã Kim Định, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Phạm Biên Thùy

Năm sinh : 1982

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm, đang học Thạc sỹ

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Vũ Văn Tấn

Năm sinh : 1964

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Trần Thị Thu Hương

Năm sinh: 1982

Quê quán: Xã Quang Thiện, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học KTQD

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Chủ tịch Hội Phụ nữ

Lê Thị Lụa

Năm sinh : 1989

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp HN I, Thạc sỹ QLKT

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : HUV, Bí thư Huyện đoàn

 

Đỗ Quốc Quân

Năm sinh: 1973

Quê quán: Xã Kim Chính, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Hàng hải, ngành QTKT; Thạc sỹ, ngành QLKT

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Nguyễn Quang Hải

Năm sinh : 1980

Quê quán:  Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học NN I, ngành Quản lý đất đai,

Thạc sỹ Quản lý đất đai

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : HUV, Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện

Trần Anh Tuyên

Năm sinh: 1974

Quê quán: Xã Quang Thiện, Kim Sơn

Trịnh độ chuyên môn: Đại học KTQD, Đại học Thủy lợi

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

Phạm Thị Thu Phương

Năm sinh: 1978

Quê quán: Xã Quang Thiện, Kim Sơn

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Tư pháp

Phạm Văn Sang

Năm sinh : 1982

Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí, Thạc sỹ Lịch sử Đảng

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : HUV, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

Nguyễn Hữu Mạnh

Năm sinh : 1964

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Hà Nội, ngành Luật;

Đại học Nông nghiệp I, ngành Kinh tế

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : HUV, Chánh án Tòa án nhân dân huyện

 

Đỗ Văn Chiều

Năm sinh : 1969

Trình độ chuyên môn: Đại học Cảnh sát nhân dân, ngành Luật

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : HUV, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân

Nguyễn Anh Dũng

Năm sinh : 1965

Trình độ chuyên môn: Đại học Y đa khoa; BS chuyên khoa I Nội

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : HUV, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện

 

Nguyễn Văn Mạnh

Năm sinh : 1985

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật HN, Thạc sỹ QLKT

Trình độ chính trị : Trung cấp

Chức vụ : HUV, Chánh Thanh tra

Vũ Hồng Quyết

Năm sinh : 1977

Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ, Thạc sỹ Quản lý Công

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : HUV,Trưởng phòng Nội vụ

   

Trần Thị Thu Hằng

Năm sinh : 1983

Trình độ chuyên môn: Đại học Công đoàn, ngành Xã hội học

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : HUV, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngô Xuân Quyền

Năm sinh : 1974

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiểu học; Thạc sỹ QLGD

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : HUV, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

Nguyễn Văn Thụy

Năm sinh : 1981

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Ngoại ngữ; đang học Thạc sỹ

Trình độ chính trị : Trung cấp

Chức vụ : HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

Hà Thị Lợi

Năm sinh : 1980

Trình độ chuyên môn: Đại học SP Sinh, 
Thạc sỹ QLGD

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : HUV, Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Giáo dục & Đào tạo

Trần Việt Phú

Năm sinh : 1981

Trình độ chuyên môn:

ĐHKTQ, ngành Kinh tế

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Kiệm

Đoàn Thị Thu Trang

Năm sinh : 1982

Trình độ chuyên môn: Viện Đại học Mở HN, ngành Kế toán; Thạc sỹ QTKD

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Hướng

Lê Thanh Đức

Năm sinh : 1965

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp HN, ngành Khoa học cây trồng

Trình độ chính trị : Trung cấp

Chức vụ : HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Hồi Ninh

Nguyễn Văn Hải

Năm sinh : 1966

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp HN, ngành Nông học

Trình độ chính trị : Trung cấp

Chức vụ : HUV, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Kim Đông

Vũ Minh Hiệu

Năm sinh : 1973

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp HN, ngành Chăn nuôi, thú y

Trình độ chính trị : Trung cấp

Chức vụ : HUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Mỹ

 

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
653425

Trực tuyến: 15

Hôm nay: 108