Trang Thông tin điện tử huyện kim sơn
Thứ tư, 17/08/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Kinh tế - Hạ tầng

QUYẾT ĐỊNH số 669/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 vv Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, lĩnh vực vật liệu xây dựng, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

QUYẾT ĐỊNH số 669/QĐ-UBND

Danh mục TTHC

Nội dung TTHC

QUYẾT ĐỊNH số 424/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh vv Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của của Sở Công thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

QUYẾT ĐỊNH số 424/QĐ-UBND

Thủ tục hành chính (kèm QĐ 424)

QUYẾT ĐỊNH số 471/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

QUYẾT ĐỊNH số 471/QĐ-UBND

Nội dung TT cấp tỉnh

Nội dung TT cấp huyện

Nội dung TT cấp xã

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
620342

Trực tuyến: 19

Hôm nay: 976