Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thứ hai, 24/01/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Văn bản của Tỉnh
thong-bao-ve-viec-nghi-tet-am-lich-va-quoc-khanh-trong-nam-2022 Văn bản của Tỉnh
vv-trien-khai-mot-so-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-dip-tet-duong-lich-va-tet-nguyen-dan-nham-dan-2022 Văn bản của Tỉnh
ke-hoach-don-nguoi-dan-ninh-binh-bi-anh-huong-do-dich-covid-19-tro-ve-tu-thanh-pho-ho-chi-minh-tinh-binh-duong-va-tinh-dong-nai Văn bản của Tỉnh
ke-hoach-to-chuc-cuoc-thi-trac-nghiem-tim-hieu-ve-chuyen-doi-so-tren-mang-internet-nam-2021 Văn bản của Tỉnh
ke-hoach-thuc-hien-bo-chi-so-danh-gia-nang-luc-canh-tranh-cap-so-ban-nganh-va-dia-phuong-ddci-thuoc-tinh-ninh-binh-nam-2021 Văn bản của Tỉnh
quyet-dinh-phe-duyet-bo-chi-so-danh-gia-nang-luc-canh-tranh-cap-so-ban-nganh-va-dia-phuong-thuoc-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
ke-hoach-truyen-thong-ve-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu Văn bản của Tỉnh
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
473591

Trực tuyến: 8

Hôm nay: 25