Hôm nay, Thứ hai ngày 17/05/2021

Các Ban xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội

Các Ban xây dựng Đảng và các đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội

CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

 1. Ban Tổ chức

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Viễn

Trưởng ban

 

2

Nguyễn Minh Trường

Phó Trưởng Ban TT

 

3

Phạm Biên Thùy

Phó Trưởng ban

 

 

 1. Ban Tuyên giáo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Bùi Thị Thúy

Trưởng ban

 

2

Vũ Thị Thu Thủy

Phó Trưởng Ban

 

3

   

 

 

 1. Ủy ban kiểm tra

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Quyết Thắng

Chủ nhiệm

 

2

Phan Thị Thơ

Phó Chủ nhiệm TT

 

3

Trần Văn Hạnh

Phó Chủ nhiệm

 

 

 1. Ban Dân vận

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Ngô Văn Tuyến

Trưởng ban

 

2

Nguyễn Văn Đồng

Phó Trưởng Ban

 

3

 Nguyễn Anh Tuấn

Phó Trưởng Ban

 

 

 1. Văn phòng Huyện ủy

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Văn Hùng

Chánh Văn phòng

 

2

Nguyễn Văn Sướng

Phó Chánh Văn phòng

 

3

Ngô Xuân Quyền

Phó Chánh Văn phòng

 

 

 1. Trung tâm bồi dưỡng chính trị

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Bùi Thị Thúy

Giám đốc

 

2

Trần Thị Mai

Phó Giám đốc

 

 

CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

 1. Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Minh Trường

Chủ tịch

 

2

Phạm Thị Kim

Phó Chủ tịch

 

3

   

 

 

 1. Hội Phụ nữ:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Thị Thu Hương

Chủ tịch

0912898936

2

Đào Thị Thanh Thơm

Phó Chủ tịch

 

3

Mai Thị Luyến

Phó Chủ tịch

 

 

 1. Liên đoàn lao động

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Mai Văn Chất

Chủ tịch

0982196107

2

 

Phó Chủ tịch

 

 

 1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Thị Lụa

Bí thư Huyện Đoàn

 

2

Vũ Thị Bền

Phó Bí thư Huyện đoàn

 

 

 1. Hội Nông dân

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

 Vũ Văn Tấn

Chủ tịch

 

2

 

Phó Chủ tịch

 

3

 

Phó Chủ tịch

 

 

 1. Hội Cựu chiến binh

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đỗ Hồng Thái

Chủ tịch

0912455751

2

Nguyễn Đức Thanh

Phó Chủ tịch

 

3

Vũ Đức Ái

Phó Chủ tịch