Trang Thông tin điện tử huyện kim sơn
Thứ ba, 27/09/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Các Ban xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội - UBND huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

Các Ban xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội

Các Ban xây dựng Đảng và các đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội

CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

 1. Ban Tổ chức

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Viễn

Trưởng ban

0982.849.619

2

Phạm Biên Thùy

Phó Trưởng Ban TT

 0986.246.319

3

Nguyễn Minh Điệu

Phó Trưởng ban

 0987.600.925

 

 1. Ban Tuyên giáo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Bùi Thị Thúy

Trưởng ban

 0916.603.510

2

Vũ Thị Thu Thủy

Phó Trưởng Ban

 0945.269.915

 

 1. Ủy ban kiểm tra

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Vũ Văn Chiến

Chủ nhiệm

 0903.232.230

2

Phan Thị Thơ

Phó Chủ nhiệm TT

 0358.057.757

3

Trần Văn Hạnh

Phó Chủ nhiệm

 0917.399.304

 

 1. Ban Dân vận

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Ngô Văn Tuyến

Trưởng ban

 0914.822.535

2

Trần Thị Quỳnh Giao

Phó Trưởng Ban

 0945.246.796

3

 Nguyễn Anh Tuấn

Phó Trưởng Ban

 02293.507.575

 

 1. Văn phòng Huyện ủy

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Văn Hùng

Chánh Văn phòng

 0915.635.077

2

Mai Thị Luyến

Phó Chánh Văn phòng

 0839.692.130

3

   

 

 

 1. Trung tâm bồi dưỡng chính trị

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Bùi Thị Thúy

Giám đốc

 0916.603.510

2

Trần Thị Mai

Phó Giám đốc

 0944.507.155

 

CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

 1. Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Minh Trường

Chủ tịch

0984.486.612

2

Phạm Thị Kim

Phó Chủ tịch

 0915.953.977

 

 1. Hội Phụ nữ:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Thị Thu Hương

Chủ tịch

0912.898.936

2

Đào Thị Thanh Thơm

Phó Chủ tịch

 0963.527.596

 

 1. Liên đoàn lao động

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Thụy

Chủ tịch

0945.080.397

2

Trần Thanh  Chung

Phó Chủ tịch

 0968.830.666

 

 1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

 Lê thị Lụa

Bí thư Huyện Đoàn

 0382.203.731

2

Vũ Thị Bền

Phó Bí thư Huyện đoàn

 0386.804.233

 

 1. Hội Nông dân

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Vũ Duy Tùng

Chủ tịch

0396.911.109
2 Trần Trung Hải Phó Chủ tịch 0944.999.890

 

 1. Hội Cựu chiến binh

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đỗ Hồng Thái

Chủ tịch

0912.455.751

2

Nguyễn Đức Thanh

Phó Chủ tịch

 

3

Vũ Đức Ái

Phó Chủ tịch

 0915.561.325

 

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
653446

Trực tuyến: 18

Hôm nay: 129