Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ năm, 25/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Các Ban xây dựng Đảng và các đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội

CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

 1. Ban Tổ chức

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Viễn

Trưởng ban

0982.849.619

2

Phạm Biên Thùy

Phó Trưởng Ban TT

 0986.246.319

3

Nguyễn Minh Điệu

Phó Trưởng ban

 0987.600.925

 

 1. Ban Tuyên giáo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Bùi Thị Thúy

Trưởng ban

 0916.603.510

2

Vũ Thị Thu Thủy

Phó Trưởng Ban

 0945.269.915

3

Trần Thị Cúc

Phó Trưởng Ban 0987.021.318

 

 1. Ủy ban kiểm tra

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Vũ Văn Chiến

Chủ nhiệm

 0903.232.230

2

Phan Thị Thơ

Phó Chủ nhiệm TT

 0358.057.757

3

Trần Văn Hạnh

Phó Chủ nhiệm

 0917.399.304

 

 1. Ban Dân vận

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Văn Hùng

Trưởng ban

 0915.635.077

2

Trần Thị Quỳnh Giao

Phó Trưởng Ban

 0945.246.796

3

 Nguyễn Anh Tuấn

Phó Trưởng Ban

 02293.507.575

 

 1. Văn phòng Huyện ủy

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Thành Nhân

Chánh Văn phòng

0945.685.505

2

Mai Thị Luyến

Phó Chánh Văn phòng

 0839.692.130

 

 1. Trung tâm  chính trị

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Bùi Thị Thúy

Giám đốc

 0916.603.510

2

Trần Thị Mai

Phó Giám đốc

 0944.507.155

 

CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

 1. Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Minh Trường

Chủ tịch

0984.486.612

2 Lại Tiến Dũng Phó Chủ tịch

0966.768.674

 

 1. Hội Phụ nữ:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Thị Thu Hương

Chủ tịch

0912.898.936

2

Đào Thị Thanh Thơm

Phó Chủ tịch

 0963.527.596

 

 1. Liên đoàn lao động

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Thụy

Chủ tịch

0945.080.397

2

Trần Thanh  Chung

Phó Chủ tịch

 0968.830.666

 

 1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

 Lê Thị Lụa

Bí thư Huyện Đoàn

 0382.203.731

2

Vũ Thị Bền

Phó Bí thư Huyện đoàn

 0386.804.233

 

 1. Hội Nông dân

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Vũ Duy Tùng

Chủ tịch

0396.911.109
2 Trần Trung Hải Phó Chủ tịch

0944.999.890

 

 1. Hội Cựu chiến binh

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đỗ Hồng Thái

Chủ tịch

0912.455.751

2

Vũ Đức Ái

Phó Chủ tịch

 0915.561.325

 

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1862092

Trực tuyến: 34

Hôm nay: 1838