Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ sáu, 23/02/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Triển khai Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước

Thứ hai, 14/11/2022 595 lượt xem

Nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, chấm dứt tình trạng nuôi con nuôi trái pháp luật và đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước ở địa phương, Bộ Tư pháp đã xây dựng Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước (sau đây gọi tắt là Bộ tiêu chí). Ngày 20/10/2022, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 4090/BTP-CCN về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí trên địa bàn toàn quốc.

 

Để triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, hiệu quả Bộ tiêu chí, Phòng Tư pháp đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện và triển khai các nội dung của Bộ tiêu chí do Bộ Tư pháp xây dựng.

 

Bộ tiêu chí được Bộ pháp đăng tải trên Trang thông tin hướng dẫn nghiệp vụ thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, các đơn vị truy cập liên kết https://hdnv.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-tai-lieu.aspx?itemid=1925 tải và in Bộ tiêu chí để thực hiện./.

 

                                                                                              Thương Lan, Phòng Tư pháp

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1256372

Trực tuyến: 19

Hôm nay: 301