Hôm nay, Thứ hai ngày 17/05/2021

Liên hệ

Địa chỉ liên hệ
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIM SƠN

ĐỊA CHỈ : Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình
ĐT : O2293 862 051
Email: banbientapks@gmail.com