Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ tư, 31/05/2023

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 và Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Số hiệu 68/KH-UBND
Trích yếu KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 và Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Ngày ban hành 04/05/2022
Ngày hiệu lực 04/05/2022
Ngày hết hiệu lực
File đính kèm Tệp tin

KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 và Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Văn bản khác