Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ hai, 22/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

V/v Công khai Quy hoạch tỉnh Ninh Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Số hiệu 31/UBND-VP2
Trích yếu V/v Công khai Quy hoạch tỉnh Ninh Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Ngày ban hành 07/03/2024
Ngày hiệu lực 30/11/-0001
Ngày hết hiệu lực
File đính kèm Tệp tin

Văn bản 31/UBND-VP2 v/v Công khai Quy hoạch tỉnh Ninh Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Văn bản 218/QĐ-TTg

Phụ lục kèm theo

Phụ lục kèm theo

Văn bản khác