Hôm nay, Thứ năm ngày 12/12/2019

Tin tức nổi bật

Hội nghị ký kết chương trình phối hợp của MTTQVN huyện với các tổ chức chính trị xã hội huyện

Hội nghị ký kết chương trình phối hợp của MTTQVN huyện với các tổ chức chính trị xã hội huyện

Chiều 6/12, Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện việc giám sát theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” giữa Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện.

Hội nghị ký kết chương trình phối hợp của MTTQVN huyện với các tổ chức chính trị xã hội huyện

Hội nghị ký kết chương trình phối hợp của MTTQVN huyện với các tổ chức chính trị xã hội huyện

Chiều 6/12, Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện việc giám sát theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” giữa Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2019

Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng đặc biệt khó khăn; HSSV được vay tối đa 2,5 triệu đồng/tháng; bổ sung lý thuyết phòng, chống tác hại của rượu, bia khi thi bằng lái xe;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2019.