Hôm nay, Thứ tư ngày 29/01/2020

Thường trực Huyện ủy

 

1_nguyen_hoang_ha(17)

Nguyễn Hoàng Hà

Năm sinh: 1973

Quê quán: Xã Ninh Khánh, Hoa Lư

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TUV, Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện

Mai Văn Thanh

Năm sinh: 1961

Quê quán: Xã Văn Hải, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 

Đỗ Hùng Sơn

 Năm sinh: 1961

Quê quán: Xã Yên Hòa, Yên Mô

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cử nhân

Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

 

Hoàng Văn Thắng

Năm sinh: 1967

Quê quán: Xã Định Hóa, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy