Hôm nay, Thứ bảy ngày 16/01/2021

Thường trực Huyện ủy

 

Đinh Việt Dũng

Năm sinh: 

Quê quán: 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ chính trị: 

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy

Email: 

Trần Xuân Trường

Năm sinh: 1973

Quê quán: Xã Khánh Dương, Yên Mô

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó BT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Email: truongtx.ks@ninhbinh.gov.vn

 

   

Bùi Xuân Diệu

Năm sinh: 1977

Quê quán: 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý hành chính công

Trình độ chính trị: Cao cấp chính trị

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy

Email: