Hôm nay, Thứ hai ngày 16/09/2019

Các phòng chuyên môn

  Các phòng chức năng, các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan khác

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, BAN, NGÀNH CỦA HUYỆN

1. Văn phòng HĐND & UBND:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Thanh Liêm

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

 

2

Vũ Xuân Thái

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

 

3

Hoàng Đình Thường

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

 

4

Trần Duy Chinh

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

 

2. Phòng Nội vụ:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Viễn

Trưởng phòng

0982849619

2

Vũ Hồng Quyết

Phó Trưởng Phòng

0915195589

3

Nguyễn Quang Huy

Phó Trưởng Phòng

0912453457

3. Phòng Tư Pháp:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Mạnh Tường

Trưởng phòng

0915178364

2

Lê Thành Nhân

Phó Trưởng Phòng

0945685505

 4. Phòng Tài Nguyên và Môi trường:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Vũ Văn Chiến

Trưởng phòng

0903232230

2

Tống Khánh Hải

Phó Trưởng Phòng

0913078690

 5. Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Trần Anh Khiêm

Trưởng phòng

 0915895758

2

Trần Anh Khôi

Phó Trưởng Phòng

0912238234

3

 

 

 

 6. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Xuân Dương

Trưởng phòng

0912997928

2

Bùi Sỹ Năng

Phó Trưởng Phòng

 0913359326

3

Trần Thị Thu Hằng

Phó Trưởng Phòng

 0978134066

 7. Phòng Tài chính – Kế Hoạch:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đỗ Quốc Quân

Trưởng phòng

0902215936

2

Trịnh Thị Thúy Nhuần

Phó Trưởng Phòng

0912607198

 1. Phòng Kinh tế - Hạ tầng:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Trần Anh Tuyên

Trưởng phòng

 0915311608

2

Trần Quân

Phó Trưởng Phòng

0943618366

3

Đoàn Quốc Đạt

Phó Trưởng Phòng

0912846197

 8. Phòng Văn Hóa- Thông tin:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Phạm Văn Sang

Trưởng phòng

 

2

Phạm Thị Phương

Phó Trưởng Phòng

01278330934

3

Phạm Văn Tăng

Phó Trưởng Phòng

01688761431

 

 1. Thanh tra:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Văn Đệ

Chánh Thanh tra

0914658657

2

Nguyễn Văn Mạnh

Phó Chánh Thanh tra

0941562111

3

Nguyễn Quang Hải

Phó Chánh Thanh tra

0983162745

 

 1. Phòng Giáo dục & Đào tạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đỗ Như Đường

Trưởng phòng

0987584356

2

Hà Thị Lợi

Phó Trưởng phòng

0395828829

3

Hà Thị Phương

Phó Trưởng phòng

0914963719

4

Trần Thị Huyền

Phó Trưởng phòng

0915448885

 

 1. Phòng Y tế:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Đinh Thị Thu Hà

 Trưởng Phòng

 0912900816

2

 

Phó Trưởng Phòng

 

 

 LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND HUYỆN

 1. Đài truyền thanh:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Bùi Thị Lan

Trưởng Đài truyền thanh

 0913307519

2

Phạm Đăng Khôi

Phó Trưởng Đài truyền thanh

 0973019494

 

 1. Trung tâm Văn Hóa - Thông tin và Thể thao:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 

Giám đốc

 

2

Mai Tiến Dũng

Phó GĐ

 0912730509

3

Trần Văn Đoàn

Phó GĐ

 0989379503

 

 1. Trung tâm hỗ trợ việc làm và Giáo dục thường xuyên:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Hữu Hội

Giám đốc

0913370016

2

Nguyễn Hồng Quang

Phó giám đốc

 0915560367

3

Hoàng Minh Thanh

Phó giám đốc

 0946279358

4

Đào Thị Uyên

Phó giám đốc

 0942525138

5

Lộc Văn Thuận

Phó giám đốc

 0919765151

 

 1. Trung tâm vệ sinh môi trường:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đặng Văn Lợi

Giám đốc

 

2

Trần Đăng Ninh

Phó Giám đốc

 

3

Đinh Công Khanh

Phó Giám đốc

 

 

 1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Chí Thanh

Trưởng Ban

 

2

Trần Văn Khánh

Phó Ban

 

3

Nguyễn Quốc Toàn

Phó Ban

0918735356


 
  LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC

 1. Công an huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đinh Trọng Soạn

Trưởng Công an

 

2

Ngô Quang Vinh

Phó Trưởng Công an

 

3

Lê Văn Phú

Phó Trưởng Công an

 

4

Nguyễn Khắc Dũng

Phó Trưởng Công an

 

5

 Bùi Xuân Thủy

Phó Trưởng Công an

 

 

 1. BCH Quân sự huyện:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Biện Hồng Quân

Chỉ huy trưởng

 

2

Vũ Văn Độ

Chính trị viên

 

3

Ngô Xuân Nam

Phó chỉ huy trưởng

 

 

 1. Bệnh viện Đa khoa

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Anh Dũng

Giám đốc

 

2

Tống Xuân Vy

Phó Giám đốc

 

3

Trần Văn Phú

Phó Giám đốc

 

 

4.Toà án Nhân dân

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Nguyễn Hữu Mạnh

Chánh án

 

2

Nguyễn Văn Ý

Phó Chánh án

 

3

 

Phó Chánh án

 

 

 1. Viện kiểm sát Nhân dân

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đỗ Văn Triều

Viện trưởng

 

2

Phạm Văn Hoàn

 Phó Viện trưởng

 

3

Đinh Thị Hoài Chinh

Phó Viện trưởng

 

 

 1. Chi cục Thuế

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Quốc Tiến

Chi cục trưởng

 

2

Trần Đăng Tuấn

Phó Chi cục trưởng

 

3

Trần Ngọc Tấn

Phó Chi cục trưởng

 

4

Trần Quang Báu

Phó Chi cục trưởng

 

 

 1. Kho bạc nhà nước

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Vũ Văn Tuấn

Giám đốc

 

2

Phạm Việt Hải

P.Giám đốc

 

 

 1. Bảo hiểm xã hội

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trương Văn Lưu

Giám đốc

 

2

Trần Thành Tuấn

P.Giám đốc

 

3

Đinh Mạnh Hà

P.Giám đốc 

 

 

 1. Chi cục Thống kê

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Thao

Chi cục trưởng

 

2

Tô Thị Hoạt

Chi cục phó

 

 

 1. Chi cục Thi hành án dân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Thị Ngọt

Chi cục Trưởng 

 

2

Nguyễn Tài Tuấn

Phó Chi cục Trưởng

 

 

 1. TT Dân số & Kế hoạch GĐ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Thị Lệ Dung

Giám đốc

 

2

Trương Đức Thắng

Phó giám đốc

 

 

 1. THPT Kim Sơn A

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Tạ Duy Bình

Hiệu trưởng

 

2

Trần Quốc Lập

Phó Hiệu trưởng

 

3

Lê Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

 

4

Vũ Đắc Toàn

Phó Hiệu trưởng

 

 

 1. THPT Kim Sơn B

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Vũ Xuân Sinh

Hiệu trưởng

 

2

Đỗ Thị Hoa

Phó Hiệu trưởng

 

3

Phan Trác Lợi

Phó Hiệu trưởng

 

4

Bùi Thị Bích Hường

Phó Hiệu trưởng

 

 

 1. THPT Kim Sơn C

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Vũ Văn Chức

Hiệu trưởng

 

2

Nguyễn Trọng Khiêm

Phó Hiệu trưởng

 

3

Bùi Thị Lan

Phó Hiệu trưởng

 

 

 1. THPT Kim Sơn Bình Minh

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Hiệu trưởng

 

2

Đinh Hoàng Đạo

Phó Hiệu trưởng

 

3

Đinh Văn Hạnh

Phó Hiệu trưởng

 

 

 1. Trung tâm Y tế

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Ngô Văn Quốc

Giám đốc

 

2

 

 

 

 

 1. Hạt Kiểm lâm

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Đức Thắng

Hạt trưởng

 

2

Nguyễn Quang Thành

Phó Hạt

 

 

 1. Ngân hàng NN&PTNT KS

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đào Khánh Toàn

Giám đốc

 

2

Trần Văn Kính

P.Giám đốc

 

3

Tô Ngọc Tuấn

P.Giám đốc

 

4

Dương Văn Tuấn

Phó Giám đốc

 

 

 1. Ngân hàng NN khu vực BM

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Vũ Văn Đoán

Giám đốc

 

2

Phạm Khắc Mai

Phó Giám đốc

 

 

 1. Điện lực Kim Sơn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Tạ Hữu Ngữ

Giám đốc

 

2

Phạm Quốc Khánh

P.Giám đốc

 

3

Trần Việt Hùng

P.Giám đốc

 

 

 1. Bưu điện Kim Sơn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Ngọc Hoàng

Giám đốc

 

2