Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thứ bảy, 25/06/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Các phòng chuyên môn

Các phòng chuyên môn

  Các phòng chức năng, các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan khác

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, BAN, NGÀNH CỦA HUYỆN

1. Văn phòng HĐND & UBND:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Ngô Xuân Quyền

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

 02293862050

2

Vũ Xuân Thái

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

 02293862051

3

Hoàng Đình Thường

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

 02293862051

4

Đặng Văn Hào Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện  

2. Phòng Nội vụ:

2.1. Ban lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Vũ Hồng Quyết

Trưởng phòng

0915195589

2

Nguyễn Quang Huy

Phó Trưởng Phòng 0912453457

3

Nguyễn Văn Diên

Phó Trưởng Phòng

0915681262

2.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Nội vụ

3. Phòng Tư Pháp:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Thị Thu Phương

Trưởng phòng

0915571788

2

     

 4. Phòng Tài Nguyên và Môi trường:

 4.1. Ban lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Quang Hải

Trưởng phòng

0983162745

2

Tống Khánh Hải

Phó Trưởng Phòng

0913078690

3

Vũ Văn Lâm

Phó Trưởng Phòng 0967158699

 4.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tài nguyên và Môi trường

5. Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn:

5.1. Ban lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Vũ Văn Tấn

Trưởng phòng

 

2

Trần Anh Khôi

Phó Trưởng Phòng

0912238234

3

Nguyễn Văn Hải

Phó Trưởng Phòng

 0387879715

5.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Nông nghiệp và PTNT

 6. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội:

6.1. Ban lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Thị Thu Hằng

Trưởng phòng

0978134066

2

Bùi Đức Phi

Phó Trưởng Phòng

 

3

Lê Thị Thanh Xuân

Phó Trưởng Phòng

 0977231428

6.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 7. Phòng Tài chính – Kế Hoạch:

7.1. Chức năng, nhiệm vụ:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đỗ Quốc Quân

Trưởng phòng

0902215936

2

Trịnh Thị Thúy Nhuần

Phó Trưởng Phòng

0912607198

3 Mai Thị Nguyệt

Phó Trưởng Phòng

0849031560

7.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng nhiệm vụ Phòng Tài chính - Kế hoạch

8. Phòng Kinh tế - Hạ tầng:

8.1. Ban lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Trần Anh Tuyên

Trưởng phòng

 0915311608

2

Trần Quân

Phó Trưởng Phòng

0943618366

3

Đoàn Quốc Đạt

Phó Trưởng Phòng

0912846197

 8.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Kinh tế - Hạ tầng

9. Phòng Văn Hóa- Thông tin:

 9.1. Ban lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Phạm Văn Sang

Trưởng phòng

0975358557

2

Phạm Thị Phương

Phó Trưởng Phòng

01278330934

3

Phạm Văn Tăng

Phó Trưởng Phòng

01688761431

9.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Văn hóa - Thông tin

10. Thanh tra:

10.1. Ban lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Mạnh

Chánh Thanh tra

0941562111

2

Đoàn Thị Thu Hoàn

Phó Chánh Thanh tra

 
     

 

 10.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Thanh tra

11. Phòng Giáo dục & Đào tạo

11.1. Ban lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hà Thị Lợi

Trưởng phòng

0395828829

2

Vũ Thị Hòa

Phó Trưởng phòng

0916311740

3

Trần Thị Huyền

Phó Trưởng phòng

0915448885

 11.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Giáo dục và Đào tạo

12. Phòng Y tế:

12.1. Ban lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Đinh Thị Thu Hà

 Trưởng Phòng

 0912900816

2

 

 

 

 12.2. Chức năng, nhiệm vụ:

File đính kèm: Chức năng, nhiệm vụ Phòng Y tế

 LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND HUYỆN

1. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Văn Đoàn

Giám đốc 0989379503

2

Bùi Thị Lan

Phó Giám đốc

 0913307519

3

Phạm Đăng Khôi

Phó Giám đốc

 0973019494

 2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Hữu Hội

Giám đốc

0913370016

2

Hoàng Minh Thanh

Phó giám đốc

 0946279358

3

Đào Thị Uyên

Phó giám đốc

 0942525138

4

Lộc Văn Thuận

Phó giám đốc

 0919765151

 

3. Trung tâm vệ sinh môi trường:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Đăng Ninh

Giám đốc

 

2

Đinh Công Khanh

Phó Giám đốc

 

 

   

 

 

4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 

Trưởng Ban

 

2

Trần Văn Khánh

Phó Ban

 

3

Nguyễn Quốc Toàn

Phó Ban

0918735356


 
  LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC

 1. Công an huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đào Thanh Thành

Trưởng Công an

0913397343

2

Lê Văn Phú

Phó Trưởng Công an

 

3

 

Phó Trưởng Công an

 

4

 

Phó Trưởng Công an

 

5

 

Phó Trưởng Công an

 

 

 1. BCH Quân sự huyện:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Ngô Xuân Nam

Chỉ huy trưởng

0982692479

2

Vũ Văn Độ

Chính trị viên

0982759379

3

Đỗ Ngọc Minh

Phó chỉ huy trưởng

0982983480

 

 1. Bệnh viện Đa khoa

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Anh Dũng

Giám đốc

0903402135

2

Tống Xuân Vy

Phó Giám đốc

 

3 Trần Minh Tứ Phó Giám đốc

 

4 Trần Văn Điệp

Phó Giám đốc

 

 

4.Toà án Nhân dân

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Nguyễn Hữu Mạnh

Chánh án

 

2

Phạm Thế Anh

Phó Chánh án

 

3

 

Phó Chánh án

 

 

 1. Viện kiểm sát Nhân dân

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đỗ Văn Triều

Viện trưởng

 

2

Phạm Văn Hoàn

 Phó Viện trưởng

 

 

 1. Chi cục Thuế

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phan Vinh Quang

Chi cục trưởng

0913063196

2

Phạm Quốc Tiến

Phó Chi cục trưởng

0915834955

3

Trần Đăng Tuấn

Phó Chi cục trưởng

0904528269

4

Trần Ngọc Tấn

Phó Chi cục trưởng

 

 

 1. Kho bạc nhà nước

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Vũ Văn Tuấn

Giám đốc

 

2

Phạm Việt Hải

P.Giám đốc

 

 

 1. Bảo hiểm xã hội

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 

Giám đốc

 

2

Trần Thành Tuấn

P.Giám đốc

0904091343

3

Đinh Mạnh Hà

P.Giám đốc 

 

 

 1. Chi cục Thống kê

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Thao

Chi cục trưởng

0913777862

2

Tô Thị Hoạt

Chi cục phó

 0943677967

 

 1. Chi cục Thi hành án dân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Thị Ngọt

Chi cục Trưởng 

0915330376

2

Nguyễn Tài Tuấn

Phó Chi cục Trưởng

 

 

 1. THPT Kim Sơn A

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Vũ Đắc Toàn

Hiệu trưởng

0983220317

2

Trần Quốc Lập

Phó Hiệu trưởng

 

3

Lê Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

0941757317

4

Đinh Cao Thượng

Phó Hiệu trưởng

0915182975

 

 1. THPT Kim Sơn B

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 

Hiệu trưởng

 

2

Đỗ Thị Hoa

Phó Hiệu trưởng

0943674279

3

Phan Trác Lợi

Phó Hiệu trưởng

 

4

Bùi Thị Bích Hường

Phó Hiệu trưởng

 

 

 1. THPT Kim Sơn C

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Trọng Khiêm

Hiệu trưởng

0914942059

2

Bùi Thị Lan

Phó Hiệu trưởng

 

     

 

 

 1. THPT Bình Minh

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Hiệu trưởng

 

2

Đinh Hoàng Đạo

Phó Hiệu trưởng

 

3

Đinh Văn Hạnh

Phó Hiệu trưởng

 

 

 1. Trung tâm Y tế

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Ngô Văn Quốc

Giám đốc

0915839805

2

 Nguyễn Khắc Nghiêm

Phó Giám đốc

0916071423

 

 1. Hạt Kiểm lâm

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Đức Thắng

Hạt trưởng

0944507678

2

Nguyễn Quang Thành

Phó Hạt

 

 

 1. Ngân hàng NN&PTNT KS

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đào Khánh Toàn

Giám đốc

 0828479999

2

Dương Văn Tuấn

Phó Giám đốc

 

 

 1. Ngân hàng NN khu vực BM

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Vũ Văn Đoán

Giám đốc

 

2

Phạm Khắc Mai

Phó Giám đốc

 

 

 1. Điện lực Kim Sơn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Tạ Hữu Ngữ

Giám đốc

 

2

Phạm Quốc Khánh

P.Giám đốc

 

3

Trần Việt Hùng

P.Giám đốc

 

 

 1. Bưu điện Kim Sơn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đinh Thị Thanh Huyền

Q.Giám đốc

0917352777

2

 

 

 

 

23. Trung Tâm Viễn thông Kim Sơn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 1

 Ngô Văn Thông

Giám đốc

 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
587874

Trực tuyến: 7

Hôm nay: 54