Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ hai, 24/06/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Kim Sơn đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử

Thứ bảy, 04/05/2024 407 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp luôn được huyện Kim Sơn chú trọng thực hiện theo hướng nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, từng bước xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được bộ phận 1 cửa thị trấn Phát Diệm thực hiện ở tất cả các khâu.

Tại bộ phận 1 cửa thị trấn Phát Diệm, việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được thực hiện ở tất cả các khâu. Điều này không những bảo đảm tính công khai, minh bạch mà còn nâng cao hiệu quả phối hợp, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi tối đa cho công dân trong thực hiện các giao dịch. Đáng chú ý, tỷ lệ nộp, nhận kết quả trực tuyến và thanh toán phí không dùng tiền mặt ngày càng tăng.

Công tác cải cách hành chính đã được Kim Sơn chỉ đạo triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Đi đôi với tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính; quán triệt, chuyển tải kịp thời các văn bản chỉ đạo liên quan đến công chức, viên chức và các đơn vị nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Kim Sơn cũng luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cấp hạ tầng, nền tảng Chính quyền điện tử để thực hiện chuyển đổi số tại các địa phương, cơ quan, đơn vị và lĩnh vực trọng yếu. Chú trọng đào tạo, tập huấn, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Đặc biệt là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cập nhật, niêm yết đầy đủ kịp thời các thủ tục hành chính mới; rà soát, đề nghị bãi bỏ đối với thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp. Đi đôi với với tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử mức độ một phần, toàn trình nhằm cắt giảm về thời gian, tiết kiệm chi phí, tạo thuận lợi và hướng tới sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp trong giao dịch.

Đến nay, Kim Sơn có 17/25 xã, thị trấn đã thực hiện chuyển đổi số và trong năm 2024 sẽ tập trung thực hiện ở 8 xã còn lại. Toàn huyện có 298/298 Tổ công nghệ số cộng đồng ở các thôn, xóm, phố với gần 1.600 thành viên. 100% doanh nghiệp trên địa bàn đã đăng ký nộp thuế điện tử. Và trên 87% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng. 

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình luôn đạt trên 90% tổng số hồ sơ thực hiện. Kết quả trên đã cho thấy những nỗ lực, quyết tâm của huyện trong công tác cải cách hành chính, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. 

Nguồn: nbtv.vn

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1790350

Trực tuyến: 15

Hôm nay: 1730