Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Uỷ ban nhân dân

 

Đinh Trọng SoạnNăm sinh: 1966Quê quán: Xã Khánh Phú, Yên KhánhTrình độ chuyên môn: Đại học Cảnh sátTrình độ chính trị: Cao cấpChức vụ: TVHU, Trưởng Công an huyện

 

 

  

 

 

 Trịnh Thị Ngọc

Năm sinh: 1969

Quê quán: Xã Hùng Tiến, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính trị học

Trình độ chính trị: Cử nhân

Chức vụ: TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

Email: ngoctt.ks@ninhbinh.gov.vn

 

 

 

 

Hoàng Văn Phương

Năm sinh: 1960

Quê quán: Xã Yên Lộc, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Email: phuonghv.ks@ninhbinh.gov.vn

 

 

Nguyễn Cao Sơn

Năm sinh: 1978

Quê quán: Xã Lưu Phương, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Email: sonnc.ks@ninhbinh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Liêm

Năm sinh:1979

Quê quán: Xã Yên Nhân, Yên Mô

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

Trình độ chính trị: Trung cấp

Chức vụ: HUV, Chánh VP HĐND & UBND huyện

Email: liemtt.ks@ninhbinh.gov.vn

 

Nguyễn Minh Trường

Năm sinh: 1972

Quê quán: Xã Định Hóa, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Nội vụ

Email: truongnm.ks@ninhbinh.gov.vn

 

 

 

 Nguyễn Xuân Dương

Năm sinh: 1961

Quê quán: Hưng Đông, Hưng Nguyên, Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Đại học KTQD

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Lao động -Thương binh và Xã hội.

Email: duongnx.ks@ninhbinh.gov.vn

 

Vũ Văn Chiến

Năm sinh: 1966

Quê quán: Xã Hùng Tiến, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng TN & Môi trường

Email: chienvv.ks@ninhbinh.gov.vn

  

 

 

Nguyễn Quang Hải

Năm sinh: 1980

Quê quán: Xã Thượng Kiệm, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đất đai

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Chánh Thanh tra huyện

Email: hainq.ks@ninhbinh.gov.vn

 

 

   

Đỗ Quốc Quân

Năm sinh: 1973

Quê quán: Xã Kim Chính, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLKT

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Email: quandq.ks@ninhbinh.gov.vn

Trần Anh Tuyên

Năm sinh: 1974

Quê quán: Xã Quang Thiện, Kim Sơn

Trịnh độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

Email: tuyenta.ks@ninhbinh.gov.vn

   

Trần Anh Khiêm

Năm sinh: 1973

Quê quán: Xã Tân Thành, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng NN&PTNT huyện

Email: khiemta.ks@ninhbinh.gov.vn

Đinh Thị Thu Hà

Năm sinh: 1974

Quê quán: Xã Yên Từ, Yên Mô, Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học Y

Trình độ chính trị: Trung cấp

Chức vụ: Trưởng phòng Y tế huyện

Email: hadtt.ks@ninhbinh.gov.vn

   
 

Phạm Văn Sang

Năm sinh: 1982

Quê quán: Xã Kim Chính, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lịch sử Đảng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin huyện

Email: sangpv.ks@ninhbinh.gov.vn