Hôm nay, Thứ hai ngày 18/11/2019

Thường trực HĐND

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

 

 

 Nguyễn Hoàng Hà

Năm sinh: 1973

Quê quán: Xã Ninh Khánh, Hoa Lư

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện

Trịnh Thị Ngọc

Năm sinh: 1969

Quê quán: Xã Hùng Tiến, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính trị học

Trình độ chính trị: Cử nhân

Chức vụ: TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

 

 

 Đỗ Thị Nga

Năm sinh: 1980

Quê quán: Xã Lưu Phương, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Trần Quyết Thắng

Năm sinh:1960

Quê quán: Xã Đồng Hướng,  Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND- Ủy viên Thường trực HĐND huyện.

 

Ngô Văn Tuyến

Năm sinh: 1963

Quê quán: Xã Tân Thành, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi, Cử nhân Hành chính

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQ huyện, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện - Ủy viên Thường trực HĐND huyện.