Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ hai, 22/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Tích cực tuyên truyền, tạo đồng thuận của Nhân dân trong sắp xếp đơn vị hành chính

Thứ ba, 26/03/2024 495 lượt xem

Thực hiện Nghị quyết số 16, ngày 23/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc "Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023-2030", thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã và đang tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn. Thông qua công tác tuyên truyền giúp Nhân dân nắm vững chủ trương, chính sách, quyền và nghĩa vụ, tạo sự đồng thuận trong nhận thức, hành động, góp phần thực hiện thắng lợi việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Tích cực tuyên truyền, tạo đồng thuận của Nhân dân trong sắp xếp đơn vị hành chính

Danh sách cử tri lấy ý kiến sắp xếp ĐVHC được các địa phương thuộc diện sắp xếp ĐVHC niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, nhà văn hóa các thôn, xóm, tạo điều kiện để cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã thuộc huyện Kim Sơn giai đoạn 2023-2025, xã Lưu Phương là 1 trong 4 đơn vị của huyện thuộc diện phải sắp xếp. Theo đó, sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Lưu Phương vào thị trấn Phát Diệm để thành lập ĐVHC mới. Thực hiện Đề án này, thời gian qua, cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy, UBND xã Lưu Phương đã chỉ đạo Mặt trận, các hội, đoàn thể xã, các thôn, xóm trên địa bàn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về sự cần thiết và nội dung của Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc lấy ý kiến... Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức như: qua hệ thống đài truyền thanh của xã; trên các hội nghị; trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt tổ dân phố…

Đồng chi Hoàng Văn Khoái, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lưu Phương cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ủy ban MTTQ xã Lưu Phương đã xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động khi thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã. Đồng thời, phân công cán bộ xuống các địa phương để chỉ đạo, tuyên truyền cho hội viên và vận động Nhân dân hưởng ứng việc sắp xếp, sáp nhập ĐVHC theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước. Đồng thời tập trung tuyên truyền việc lập và niêm yết danh sách cử tri theo quy định tại Nghị định số 54/2018-NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới ĐVHC và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Quá trình triển khai công tác tuyên truyền, ban đầu gặp những vướng mắc nhất định, nhất là tâm tư của người dân về những thay đổi thông tin địa chỉ trong các loại hồ sơ, giấy tờ của công dân, tổ chức sau khi sắp xếp ĐVHC. Đặc biệt là việc sáp nhập sẽ tác động không nhỏ đến cán bộ, công chức, viên chức vì một số cán bộ, công chức, viên chức sẽ được lựa chọn tiếp tục công tác, một số sẽ được điều chuyển công tác khác, một số sẽ phải giải quyết chế độ, chính sách cho thôi việc hoặc tinh giản biên chế. Nắm bắt được điều đó, Ủy ban MTTQ xã đã chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp có giải pháp khắc phục khó khăn, bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho cán bộ, công chức khi thực hiện sắp xếp, hạn chế sự xáo trộn trong đời sống xã hội.

Tập trung tuyên truyền tạo đồng thuận của Nhân dân trong sắp xếp đơn vị hành chính

Cán bộ Đài Truyền thanh xã Lưu Phương tuyên truyền về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc huyện Kim Sơn giai đoạn 2023-2025.

Xã Lưu Phương có diện tích tự nhiên là 6,47 km2, với dân số trên 8.636 người. Thực hiện Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc huyện Kim Sơn giai đoạn 2023-2025, UBND xã chỉ đạo các thôn, xóm tổ chức rà soát công dân đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày phát phiếu lấy ý kiến cử tri đang cư trú tại địa phương để lập vào danh sách cử tri, đảm bảo nguyên tắc theo quy định. Từ ngày 1/3/2024, xã đã hoàn thành và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn. Đối với các trường hợp đi làm ăn xa, xã giao cán bộ thôn, xóm gọi điện thoại trao đổi trực tiếp, hoặc tới từng hộ trao đổi để gia đình thông tin lại cho các thành viên đi làm ăn xa về việc lấy ý kiến. Xã cũng đã thành lập các Tổ lấy ý kiến cử tri. Dự kiến, ngày 28/3/2024 các tổ sẽ tới từng hộ để phát phiếu và lấy ý kiến cử tri.

Đồng chí Nguyễn Văn Diên, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Kim Sơn cho biết: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là việc khó, tác động đến tư tưởng, tâm lý của cán bộ, đảng viên và người dân. Vì vậy, thời gian qua, Phòng Nội vụ huyện Kim Sơn đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc huyện Kim Sơn giai đoạn 2023-2025, bảo đảm khoa học, đúng quy trình, quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh huyện, Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện, Đảng ủy, UBND và Đài Truyền thanh các xã, thị trấn trong diện sắp xếp ĐVHC tập trung thông tin, tuyên truyền, vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận của Nhân dân và của toàn xã hội đối với việc sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện. 

Chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên, nhân dân, kịp thời phản ánh, tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, huyện chú trọng tuyên truyền về kết quả thực hiện, kinh nghiệm rút ra trong quá trình sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh và trong cả nước, nhấn mạnh kết quả tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách Nhà nước, mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương, sự thay đổi tích cực trong tư tưởng, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên ở các địa phương sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021... Qua đó, góp phần tiếp tục tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tính khả thi, hiệu quả trước mắt và lâu dài của việc sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn 2023-2030. 

Theo Nghị quyết số 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023 - 2030, trong giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh sẽ hoàn thành sắp xếp đối với ĐVHC cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; ĐVHC cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; ĐVHC cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định. Thời gian qua, các địa phương đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, đặc biệt là công tác tuyên truyền được triển khai, tổ chức bài bản đến các khu dân cư.

Thực hiện chủ trương sắp xếp ĐVHC, các xã, phường, thị trấn thuộc diện sắp xếp đã đăng tải kịp thời, đầy đủ các thông tin liên quan; hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã, các điểm sinh hoạt cộng đồng thôn, khu dân cư. Theo kế hoạch, các huyện không thuộc diện sắp xếp ĐVHC cấp huyện (huyện Gia Viễn, huyện Yên Mô, huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn) sẽ thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến cử tri vào nội dung đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã để trình HĐND cấp xã, cấp huyện thông qua. Đối với các huyện, thành phố liên quan đến sắp xếp ĐVHC cấp huyện (huyện Hoa Lư, thành phố Ninh Bình, huyện Nho Quan, thành phố Tam Điệp), thực hiện đồng thời việc tổ chức lấy ý kiến cử tri vào nội dung: Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện và Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã để trình HĐND cấp xã, cấp huyện thông qua, dự kiến hoàn thành xong trước ngày 30/4/2024.

Hiện nay, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, các địa phương thuộc diện sắp xếp ĐVHC cấp xã đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng cho việc lấy ý kiến của tri về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã, giai đoạn 2023-2025, đảm bảo dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri, các địa phương thuộc diện sắp xếp sẽ tiếp tục triển khai các bước theo đúng lộ trình, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương sắp xếp ĐVHC, qua đó khơi dậy và phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nguồn: Báo Ninh Bình

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1487907

Trực tuyến: 16

Hôm nay: 260