Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thứ bảy, 25/06/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Văn hóa - Thông tin

QUYẾT ĐỊNH số 404/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh vv Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể Thao thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

QUYẾT ĐỊNH số 404/QĐ-UBND 

Thủ tục cấp tỉnh (kèm QĐ 404)

Thủ tục cấp huyện (kèm QĐ 404)

Thủ tục cấp xã (kèm QĐ 404)

QUYẾT ĐỊNH số 388/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh vv Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

QUYẾT ĐỊNH số 388/QĐ-UBND

Thủ tục cấp tỉnh (kèm 388)

Thủ tục cấp huyện (kèm 388)

QUYẾT ĐỊNH số 249/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh vv Công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

QUYẾT ĐỊNH số 249/QĐ-UBND

Phụ lục 1 kèm QĐ 249

Phụ lục 2 kèm QĐ 249

Phụ lục 3 kèm QĐ 249

QUYẾT ĐỊNH số 27/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

QUYẾT ĐỊNH số 27/QĐ-UBND

Phụ lục kèm QĐ27

 

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
587875

Trực tuyến: 8

Hôm nay: 55