Thông tin điều hành - UBND Huyện

Chỉ thị tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo khí thế phấn khởi, phấn đấu, thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu ngay từ đầu năm 2019 và phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Ngày 21/01/2019 Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn đã ra Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.