Hôm nay, Thứ hai ngày 18/11/2019

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 07/11/2019 đến 14/11/2019

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Năm
Ngày 07/11/2019

 

Lãnh đạo UBND huyện chủ trì tiếp công dân (Đ/c Chủ tịch)

14h00’ Thường trực Huyện ủy giao ban công tác tuấn (Đ/c Chủ tịch)

Đoàn công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc trực tiếp với UBND huyện Kim Sơn để rà soát, nắm bắt tình hình thực hiện thực tế của các dự án trên địa bàn. Địa điểm: UBND huyện.

 

Thứ Sáu
Ngày 08/11/2019

08h00’ Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Ninh Bình mời dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện các Chỉ thị của Bộ Công an. Địa điểm: Hội trường 1, Công an tỉnh (Đ/c Phương – PCT).

14h00’ Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình mời dự Hội nghị Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh. Địa điểm: Hội trường tầng 3, UBND tỉnh (Đ/c Ngọc –PCT).

08h00’ Hội đồng PHPBGDPL tỉnh mời dự buổi Tọa đàm với nội dung “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019”. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Sở Tư pháp (Đ/c Cao Sơn – PCT).

 

Thứ Bảy
Ngày 09/11/2019

Trực cơ quan: Đ/c Phương- PCT; Đ/c Thái– PCVP

Chủ nhật
Ngày 10/11/2019

Trực cơ quan: Đ/c Chủ tịch; Đ/c Liêm - CVP.

Thứ Hai
Ngày 11/11/2019

   

Thứ Ba
Ngày 12/11/2019

08h00’ Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ Mười hai HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại đơn vị bầu cử số 7. Địa điểm: Nhà văn hóa xã Văn Hải.

 

08h00’ Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính Nhà nước tại UBND huyện Kim Sơn năm 2019 (Đ/c Phương - PCT).

 

Thứ Tư
Ngày 13/11/2019

08h00’ Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

14h00' Lãnh đạo UBND huyện giao ban công tác tuần

08h00’ Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ Mười hai HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại đơn vị bầu cử số 3. Địa điểm: Hội trường UBND xã Như Hòa.

 

 

08h00’ Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ Mười hai HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại đơn vị bầu cử số 5. Địa điểm: Nhà văn hóa xã Thượng Kiệm.

 

08h00’ Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ Mười hai HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại đơn vị bầu cử số 9. Địa điểm: Nhà văn hóa xã Kim Đông.

 

 

Thứ Năm
Ngày 14/11/2019

Thường trực HĐND huyện chủ trì tiếp công dân (Đ/c Nga – PCT HĐND huyện).

14h00’ Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ Mười hai HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại đơn vị bầu cử số 2. Địa điểm: Nhà văn hóa xã Kim Định.

08h00’ Sở Văn hóa và Thể thao kiểm tra công tác văn hóa, thể thao và gia đình tại huyện Kim Sơn năm 2019. Địa điểm: UBND huyện. (Đ/c Phương – PCT).

14h00' Thường trực Huyện ủy giao ban công tác tuần (Đ/c Chủ tịch).

 

08h00’ Hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Kim Sơn (lồng ghép với tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện tại Đơn vị bầu cử số 1). Địa điểm: Nhà Văn hóa xã Chất Bình.

 

08h00’ Hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Kim Sơn (lồng ghép với tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện tại Đơn vị bầu cử số 8). Địa điểm: Hội trường UBND xã Cồn Thoi.

 

 

 

Lịch khác