Hôm nay, Thứ năm ngày 22/04/2021

Xây dựng Đảng - Đoàn thể

Sáng 18/01, Huyện ủy, HĐND, UBND, UMMTTQVN huyện long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), tổng kết công tác Đảng và phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ huyện, đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy đã đọc diễn văn kỷ niệm. Sau đây Ban biên tập Trang TTĐT huyện trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn Lễ kỷ niệm.

Đ/c Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy đọc diễn văn kỷ niệm

 

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

 

Thưa các đồng chí và toàn thể Nhân dân!

 

Trong không khí cả nước phấn khởi bước vào năm mới 2020 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Kim Sơn vui mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

 

Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Kim Sơn, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi đến các vị đại biểu khách quý, các bậc lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động; các gia đình có công với nước, thân nhân các liệt sỹ, các đồng chí thương binh, bệnh binh; các đồng chí cùng toàn thể Nhân dân lời chúc mừng nồng nhiệt và những tình cảm thắm thiết nhất.

 

Kính thưa các vị đại biểu!

 

Thưa các đồng chí và toàn thể Nhân dân!

 

Vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước, nhưng tất cả đều không thành công, vì thiếu một đường lối đúng đắn.

 

Trong bối cảnh ấy, đồng chí Nguyễn Ái Quốc với nhiệt tình yêu nước cháy bỏng, đã bôn ba khắp thế giới để tìm đường cứu nước, cứu dân và Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

 

Người khẳng định: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản". Ngày 03/02/1930, dưới sự chủ trì của Người, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam khi đó (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thảo luận và thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, đồng thời định kế hoạch lập Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Các văn kiện trên đã xác định nhiệm vụ cách mạng Việt Nam là đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai, lập ra Chính phủ của Nhân dân, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, Nhân dân được sống tự do, hạnh phúc.

 

Với sự kiện lịch sử trọng đại này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức được thành lập. Từ đây cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn. Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Đây là sự phát triển tất yếu của lịch sử, là kết quả của sự phát triển phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác-Lênin được truyền bá vào Việt Nam.

 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. 90 năm qua, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, dù Đảng ta có lúc phạm khuyết điểm, sai lầm, nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được Nhân dân tin yêu, ủng hộ, cho nên Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập nên những kỳ tích, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; tiếp đó là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, rồi đến đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc và thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội như ngày nay.

 

Kính thưa các vị đại biểu!

 

Thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân!

 

Thực hiện lời kêu gọi tổng khởi nghĩa của Đảng và Bác Hồ, ngày 21/8/1945 Nhân dân Kim Sơn đã đứng lên lật đổ chính quyền tay sai phản động. Ngày 22/8/1945, Ủy ban lâm thời đã ra mắt nhân dân ở Kim Sơn. Ngày 13/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Kim Sơn, Người đã dành cho Nhân dân Kim Sơn sự quan tâm đặc biệt, một tình cảm sâu nặng, Người dạy: “…Nước không độc lập thì tôn giáo không được tự do nên chúng ta phải làm cho nước độc lập đã”. Thực hiện lời dạy của Bác, Nhân dân lương giáo Kim Sơn đoàn kết, hăng hái tham gia phong trào cách mạng, bảo vệ chính quyền, thi đua sản xuất, tiết kiệm, học tập để kháng chiến cứu quốc.

 

Ngày 06/6/1947, Đảng bộ huyện Kim Sơn được thành lập, đây là sự kiện trọng đại đánh dấu sự trưởng thành của phong trào cách mạng ở Kim Sơn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, các lực lượng vũ trang, các tổ chức kháng chiến được xây dựng và đi vào hoạt động, lập nhiều thành tích xuất sắc, tạo ra không khí cách mạng sôi nổi ở Kim Sơn. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng bộ đội địa phương và dân quân du kích đã tổ chức trên 120 trận đánh, tiêu diệt 1.089 tên địch, bắt sống 7.048 tên, phá huỷ 2 khẩu đại bác, 25 xe cơ giới, diệt 6 xe tăng, phá huỷ 1 kho xăng, góp phần quan trọng tiến tới giải phóng Kim Sơn ngày 30/6/1954.

 

Với lòng căm thù giặc, tình yêu quê hương sâu sắc, cùng với đẩy mạnh sản xuất, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân toàn huyện đã anh dũng, kiên cường đánh trả quyết liệt các đợt tấn công phá hoại của đế quốc Mỹ, bắn rơi 8 máy bay, bắt sống toán biệt kích trong vụ C47. Trong những năm tháng cùng với miền Bắc thực hiện phương châm “Hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn”, toàn huyện đã đóng góp cho miền Nam hơn 10 vạn tấn lương thực, trên 5 vạn tấn thực phẩm, hơn 31.000 người đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, gần 2000 người con của quê hương Kim Sơn đã anh dũng hy sinh và để lại một phần xương máu tại các chiến trường.

 

Có thể nói đây là giai đoạn lịch sử hào hùng của Đảng bộ, quân và dân huyện nhà, sẽ mãi mãi ghi đậm như một trang sử chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

 

Kính thưa các vị đại biểu.

 

Thưa các đồng chí và toàn thể Nhân dân !

 

Bước vào thời kỳ đổi mới do Đảng Cộng sảng Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo; phát huy truyền thống lịch sử cách mạng của quê hương anh hùng, Đảng bộ, quân và dân Kim Sơn đã đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, giành nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật là:

 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng toàn diện, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Dân chủ được phát huy, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo được củng cố, mở rộng.

 

Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, sản xuất lúa liên tục được mùa, năng suất và sản lượng luôn dẫn đầu toàn tỉnh. Nuôi trồng và khai thác thuỷ hải sản đang dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhiều dự án lớn đã và đang được triển khai xây dựng. Bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới. Văn hóa -xã hội ngày càng phát triển, đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đến nay đã có 17/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới

 

Với những đóng góp và những thành tích đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Đảng bộ và Nhân dân huyện Kim Sơn vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba, 11 tập thể, 5 cá nhân vinh dự được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, 139 mẹ được Nhà nước phong tặng và truy tặng mẹ Việt Nam Anh hùng, 01 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, 01 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và nhiều tập thể, cá nhân được Đảng và Nhà nước tặng những phần thưởng cao quý.

 

Trải qua gần 73 năm với 23 kỳ đại hội, Đảng bộ huyện Kim Sơn lúc đầu thành lập chỉ có 21 đảng viên, đến nay đã có trên 7.900 đảng viên với 74 tổ chức cơ sở đảng. Thực tiễn trong quá trình xây dựng và lãnh phong trào cách mạng, tuy còn có những hạn chế, song sự thắng lợi và những thành công là to lớn và có ý nghĩa lịch sử, để lại những kinh nghiệm thiết thực, bổ ích cho hôm nay và mai sau. Đặc biệt với những thành quả cách mạng to lớn mà Đảng bộ và Nhân dân Kim Sơn đạt được đã minh chứng, khẳng định rõ nét sự phấn đấu nỗ lực, không ngừng, trưởng thành nhanh chóng của Đảng bộ.

 

Kính thưa các vị đại biểu!

 

Thưa các đồng chí và toàn thể Nhân dân!

 

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, là dịp để toàn Đảng bộ và Nhân dân trong huyện cùng nhau ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà Nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

 

Chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân các lãnh tụ của Đảng, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí, trong đó có những người con của quê hương Kim Sơn đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn các vị lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động, các gia đình có công với nước, thân nhân các liệt sỹ, các đồng chí thương, bệnh binh; trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ, cùng các thế hệ người dân Kim Sơn luôn phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo, anh dũng trong lao động sản xuất và chiến đấu, đã tạo ra những thành quả to lớn như ngày hôm nay.

 

Chúng ta vô cùng tự hào về những người con sinh ra, lớn lên tại quê hương Kim Sơn đã trưởng thành ở các lĩnh vực, ở khắp mọi miền Tổ quốc. Đó là Cố Giáo sư, Tiến sỹ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; các vị tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang; các đồng chí lãnh đạo các Bộ, cục, vụ, viện của các cơ quan Trung ương; các đồng chí là Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các thế hệ lãnh đạo, các đơn vị trong và ngoài tỉnh, cùng những người con dù giữ những cương vị nào và ở bất cứ nơi đâu đều có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, quê hương.

 

Tự hào với truyền thống, những thành quả mà cán bộ, Nhân dân, lực lượng vũ trang huyện Kim Sơn đã giành được trong suốt những năm qua. Thế hệ chúng ta hôm nay phải có trách nhiệm giữ gìn và phát huy.

 

Thay mặt Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Kim Sơn tôi kêu gọi toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và Nhân dân huyện Kim Sơn tích cực phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện thật tốt các nhiệm vụ sau:

 

Một là: Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống anh hùng của quê hương, kế thừa và phát huy cao độ những thành tích và kinh nghiệm quý báu qua các thời kỳ, động viên tinh thần cách mạng, tài năng và trí sáng tạo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24; chú trọng phát triển kinh tế, làm tốt công tác quy hoạch ngành, quy hoạch vùng sản xuất; tăng cường công tác quản lý, tập trung khai thác có hiệu quả vùng bãi bồi ven biển; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng kết cấu hạ tầng; tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

 

Hai là: Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa“, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh“; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng con người mới, có văn hóa, văn minh trong giao tiếp và ứng xử; chú trọng xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở; quan tâm lĩnh vực đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục - đào tạo, chú trọng đến giáo dục lý tưởng cách mạng, nhân cách, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ.

 

Ba là: Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường và củng cố quốc phòng an ninh, biên phòng; xây dựng lực lượng công an, quân sự vững mạnh có sức chiến đấu cao. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với các ngành bảo vệ pháp luật. Kiên quyết tấn công ngăn chặn và xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật, chủ động giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh trong mọi tình huống. Đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát triển mô hình “Thôn xóm, khối phố bình yên, cơ quan, xí nghiệp an toàn, gia đình hạnh phúc”, thường xuyên nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động tấn công làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

 

Bốn là: Tập trung xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Trước mắt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, coi trọng công tác xây dựng Đảng ở vùng có đông đồng bào có đạo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là thực hiện chủ đề năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”.

 

Năm là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền; tăng cường tổ chức đối thoại với nhân dân; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, làm tốt công tác vận động quần chúng, tăng cường đoàn kết lương - giáo, góp phần tạo ra sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra.

 

Kính thưa các vị đại biểu.

 

Thưa các đồng chí và toàn thể Nhân dân!

 

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

 

Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Kim Sơn cùng với cả nước càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng, xây dựng Kim Sơn ngày càng phát triển, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh, đẹp về văn hóa, xứng đáng là quê hương anh hùng của một dân tộc anh hùng.

 

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, HĐND, UBND, UBMTTQ và toàn thể cán bộ - Nhân dân - lực lượng vũ trang huyện Kim Sơn, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự quan tâm của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ Tịch nước, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương; Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Ninh Bình, Bộ tư lệnh Quân khu 3, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, các tỉnh bạn, huyện bạn; xin chân thành cảm ơn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, con em quê hương Kim Sơn ở trong và ngoài huyện đã có những đóng góp thiết thực để xây dựng quê hương Kim Sơn ngày càng giầu đẹp, văn minh.

 

Nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Canh Tý 2020, kính chúc các vị đại biểu, các đồng chí và toàn thể Nhân dân sức khoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng! Năm mới thắng lợi mới!

 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

 

 

Các bài khác