Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thứ bảy, 25/06/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Ban chấp hành đảng bộ

Ban chấp hành đảng bộ

Ban chấp hành

Đinh Việt Dũng

Năm sinh: 1972

Quê quán: xã Khánh An, huyện Yên Khánh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy

Email: dungdv.ks@ninhbinh.gov.vn

Bùi Xuân Diệu

Năm sinh: 1977

Quê quán: xã Thanh Lạc, huyện Nho Quan

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý hành chính công

Trình độ chính trị: Cao cấp 

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Email: dieubx.ks@ninhbinh.gov.vn

 

 Trần Xuân Trường

Năm sinh: 1973

Quê quán: Xã Khánh Dương, Yên Mô

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quẩn trị Kinh Doanh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó BT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Email: truongtx.ks@ninhbinh.gov.vn

Trịnh Thị Ngọc

Năm sinh: 1969

Quê quán: Xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính trị học

Trình độ chính trị: Cử nhân

Chức vụ: TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

Email: ngoctt.ks@ninhbinh.gov.vn

Đỗ Thị Nga

Năm sinh: 1980

Quê quán: Xã Lưu Phương, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Email: ngadt.ks@ninhbinh.gov.vn

 

 

Trần Viễn

Năm sinh:1975

Quê quán: Xã Quang Thiện, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Bùi Thị Thúy

Năm sinh: 1970

Quê quán: Xã Thượng Kiệm, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Trưởng Ban TG Huyện ủy,

kiêm Giám đốc Trung tâm chinh trị huyện

 

 

 Vũ Văn Chiến

Năm sinh: 1966

Quê quán: Xã Hùng Tiến, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Trưởng Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Ngô Văn Tuyến

Năm sinh: 1963

Quê quán: Xã Tân Thành, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi, Cử nhân Hành chính

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy 

 

Nguyễn Minh Trường

Năm sinh: 1972

Quê quán: Xã Định Hóa, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện

Đào Thanh Thành

Năm sinh : 1977

Quê quán:  Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sỹ Luật học

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : TVHU, Trưởng công an huyện

 

Ngô Xuân Nam

Năm sinh: 1975

Quê quán: Xã Lai Thành, huyện Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành khoa học quân sự

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

Trần Thanh Liêm

Năm sinh:1979

Quê quán: Xã Yên Nhân, Yên Mô

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Bí thư Đảng ủy thị trấn Phát Diệm

Nguyễn Cao Sơn

Năm sinh: 1978

Quê quán: Xã Lưu Phương, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Trần Anh Khiêm

Năm sinh : 1973

Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi, ngành Công trình Thủy lợi

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Phạm Văn Hùng

Năm sinh: 1976

Quê quán: Xã Xuân Thiện, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tôn giáo

Trình độ chính trị: Cử nhân

Chức vụ: HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

 Phan Thị Thơ

Năm sinh: 1982

Quê quán: Xã Kim Định, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Phạm Biên Thùy

Năm sinh : 1982

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm, đang học Thạc sỹ

Trình độ chính trị : Trung cấp

Chức vụ : HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Vũ Văn Tấn

Năm sinh : 1964

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Trần Thị Thu Hương

Năm sinh: 1982

Quê quán: Xã Quang Thiện, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học KTQD

Trình độ chính trị: Trung cấp

Chức vụ: HUV, Chủ tịch Hội Phụ nữ

Lê Thị Lụa

Năm sinh : 1989

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp HN I, Thạc sỹ QLKT

Trình độ chính trị : Trung cấp

Chức vụ : HUV, Bí thư Huyện đoàn

 

Đỗ Quốc Quân

Năm sinh: 1973

Quê quán: Xã Kim Chính, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Hàng hải, ngành QTKT; Thạc sỹ, ngành QLKT

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Nguyễn Quang Hải

Năm sinh : 1980

Quê quán:  Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học NN I, ngành Quản lý đất đai,

Thạc sỹ Quản lý đất đai

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : HUV, Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện

Trần Anh Tuyên

Năm sinh: 1974

Quê quán: Xã Quang Thiện, Kim Sơn

Trịnh độ chuyên môn: Đại học KTQD, Đại học Thủy lợi

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

Phạm Thị Thu Phương

Năm sinh: 1978

Quê quán: Xã Quang Thiện, Kim Sơn

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Tư pháp

Phạm Văn Sang

Năm sinh : 1982

Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí, Thạc sỹ Lịch sử Đảng

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : HUV, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

Nguyễn Hữu Mạnh

Năm sinh : 1964

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Hà Nội, ngành Luật;

Đại học Nông nghiệp I, ngành Kinh tế

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : HUV, Chánh án Tòa án nhân dân huyện

 

Đỗ Văn Chiều

Năm sinh : 1969

Trình độ chuyên môn: Đại học Cảnh sát nhân dân, ngành Luật

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : HUV, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân

Nguyễn Anh Dũng

Năm sinh : 1965

Trình độ chuyên môn: Đại học Y đa khoa; BS chuyên khoa I Nội

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : HUV, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện

 

Nguyễn Văn Mạnh

Năm sinh : 1985

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật HN, đang học Thạc sỹ QLKT

Trình độ chính trị : Trung cấp

Chức vụ : HUV, Chánh Thanh tra

Vũ Hồng Quyết

Năm sinh : 1977

Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ, Thạc sỹ Quản lý Công

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : HUV,Trưởng phòng Nội vụ

   

Trần Thị Thu Hằng

Năm sinh : 1983

Trình độ chuyên môn: Đại học Công đoàn, ngành Xã hội học

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : HUV, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngô Xuân Quyền

Năm sinh : 1974

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiểu học; Thạc sỹ QLGD

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : HUV, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

Nguyễn Văn Thụy

Năm sinh : 1981

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Ngoại ngữ; đang học Thạc sỹ

Trình độ chính trị : Trung cấp

Chức vụ : HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

Hà Thị Lợi

Năm sinh : 1980

Trình độ chuyên môn: Đại học SP Sinh, 
Thạc sỹ QLGD

Trình độ chính trị : Cao cấp

Chức vụ : HUV, Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Giáo dục & Đào tạo

Trần Việt Phú

Năm sinh : 1981

Trình độ chuyên môn:

ĐHKTQ, ngành Kinh tế

Trình độ chính trị : Trung cấp

Chức vụ : HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Kiệm

Đoàn Thị Thu Trang

Năm sinh : 1982

Trình độ chuyên môn: Viện Đại học Mở HN, ngành Kế toán; Thạc sỹ QTKD

Trình độ chính trị : TC, đang học CC

Chức vụ : HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Hướng

Lê Thanh Đức

Năm sinh : 1965

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp HN, ngành Khoa học cây trồng

Trình độ chính trị : Trung cấp

Chức vụ : HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Hồi Ninh

Nguyễn Văn Hải

Năm sinh : 1966

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp HN, ngành Nông học

Trình độ chính trị : Trung cấp

Chức vụ : HUV, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Kim Đông

Vũ Minh Hiệu

Năm sinh : 1973

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp HN, ngành Chăn nuôi, thú y

Trình độ chính trị : Trung cấp

Chức vụ : HUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Mỹ

 

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
587873

Trực tuyến: 8

Hôm nay: 53