Hôm nay, Thứ tư ngày 29/01/2020

Ban chấp hành đảng bộ

Ban chấp hành

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hà

Năm sinh: 1973

Quê quán: Xã Ninh Khánh, Hoa Lư

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TUV, Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện

 Mai Văn Thanh

Năm sinh: 1961

Quê quán: Xã Văn Hải, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 

 

 

 

Đỗ Hùng Sơn

Năm sinh: 1961

Quê quán: Xã Yên Hòa, Yên Mô

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cử nhân

Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

Hoàng Văn Thắng

Năm sinh: 1967

Quê quán: Xã Định Hóa, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy

 

 

 

 

Trịnh Thị Ngọc

Năm sinh: 1969

Quê quán: Xã Hùng Tiến, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính trị học

Trình độ chính trị: Cử nhân

Chức vụ: TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

 Đinh Trọng Soạn

Năm sinh: 1966

Quê quán: Xã Khánh Phú, Yên Khánh

Trình độ chuyên môn: Đại học Cảnh sát

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Trưởng Công an huyện

 

 

 

 

 

 Vũ Đức Thạc

Năm sinh: 1960

Quê quán: Xã Quang Thiện, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

 

 

 

Trần Quyết Thắng

Năm sinh:1960

Quê quán: Xã Đồng Hướng,  Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Ngô Văn Tuyến

Năm sinh: 1963

Quê quán: Xã Tân Thành, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi, Cử nhân Hành chính

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQ huyện


 

 

 

Bùi Thị Thúy

Năm sinh: 1970

Quê quán: Xã Thượng Kiệm, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: TVHU, Trưởng Ban TG Huyện ủy

 


 

 

 

 

Đỗ Thị Nga

Năm sinh: 1980

Quê quán: Xã Lưu Phương, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Hoàng Văn Phương

Năm sinh: 1960

Quê quán: Xã Yên Lộc, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện 


 

 

 

 

Trần Thị Thu Hương

Năm sinh: 1982

Quê quán: Xã Quang Thiện, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học KTQD

Trình độ chính trị: Trung cấp

Chức vụ: HUV, Bí thư Huyện đoàn

Mai Văn Chất

Năm sinh: 1961

Quê quán: Xã Văn Hải, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học KTQD

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện.


 


 

Nguyễn Cao Sơn

Năm sinh: 1978

Quê quán: Xã Lưu Phương, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Phạm Thị Thu Phương

Năm sinh: 1978

Quê quán: Xã Quang Thiện, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Chủ tịch Hội Phụ nữ


 

 


 

 

 

 Phan Thị Thơ

Năm sinh: 1982

Quê quán: Xã Kim Định, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Nguyễn Minh Trường

Năm sinh: 1972

Quê quán: Xã Định Hóa, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy


 

 Trần Thanh Liêm

Năm sinh:1979

Quê quán: Xã Yên Nhân, Yên Mô

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

Trình độ chính trị: Trung cấp

Chức vụ: HUV, Chánh VP HĐND & UBND huyện

Nguyễn Xuân Dương

Năm sinh: 1961

Quê quán: Hưng Đông, Hưng Nguyên, Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Đại học KTQD

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng LĐ-TB và Xã hội.


 

 


 

 

 Trần Viễn

Năm sinh:1975

Quê quán: Xã Quang Thiện, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng Phòng Nội vụ

 Vũ Văn Chiến

Năm sinh: 1966

Quê quán: Xã Hùng Tiến, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng TN & Môi trường

 

 

 

 

 

Đỗ Như Đường

Năm sinh:1960

Quê quán: Xã Khánh Thành, Yên Khánh

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Trình độ chính trị: Trung cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện

 
 

 

 

 

 

Vũ Văn Tấn

Năm sinh: 1964

Quê quán: Xã Văn Hải, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông Dân huyện

Nguyễn Anh Dũng

Năm sinh: 1965

Quê quán: Xã Thượng Kiệm, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Y

Trình độ chính trị: Trung cấp

Chức vụ: HUV, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện.

 

Phạm Quốc Tiến

Năm sinh: 1965

Quê quán: TT Phát Diệm, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài Chính

Trình độ chính trị: Trung cấp

Chức vụ: HUV, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện

 Phạm Hữu Cân

Năm sinh:1960

Quê quán: Xã Thượng Kiệm, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ chính trị: Trung cấp

Chức vụ: HUV, Phó bí thư Thường trực,  Chủ tịch HĐND xã Thượng Kiệm 

 

 

 

Phạm Văn Thanh

Năm sinh: 1962

Quê quán: Xã Kim Định, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ chính trị: Trung cấp

Chức vụ: HUV, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Kim Định

Bùi Xuân Cánh

Năm sinh: 1960

Quê quán: Xã Đồng Hướng, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ chính trị: Trung cấp

Chức vụ: HUV, Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Đồng Hướng. 

 

 

 

Phạm Văn Hùng

Năm sinh: 1976

Quê quán: Xã Xuân Thiện, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tôn giáo

Trình độ chính trị: Cử nhân

Chức vụ: HUV, Bí thư Đảng ủy TT Phát Diệm

 Vũ Duy Tùng

Năm sinh: 1965

Quê quán: Xã Kim Mỹ, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ chính trị: Trung cấp

Chức vụ: HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Mỹ

   

Đỗ Quốc Quân

Năm sinh: 1973

Quê quán: Xã Kim Chính, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLKT

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Trần Anh Khiêm

Năm sinh: 1973

Quê quán: Xã Tân Thành, Kim Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng NN&PTNT huyện

 
   

Trần Anh Tuyên

Năm sinh: 1974

Quê quán: Xã Quang Thiện, Kim Sơn

Trịnh độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng