Hôm nay, Thứ năm ngày 14/11/2019

Liên hệ

Địa chỉ liên hệ
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIM SƠN

ĐỊA CHỈ : 98 PHỐ PHÚ VINH TT PHÁT DIỆM
ĐT : O2293 862 678,  FAX: 02293 862 749
Email: banbientapks@gmail.com