Trang Thông tin điện tử huyện kim sơn
Thứ tư, 17/08/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Hội đồng nhân dân

NQ phân bổ kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh để đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp nông thôn thuộc vùng trồng lúa

Thứ tư, 08/06/2022

NQ số 46/NQ-HĐND

Bài viết khác
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
620363

Trực tuyến: 22

Hôm nay: 997