Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thứ tư, 29/06/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Hội đồng nhân dân

Nghị quyết thông qua điều chỉnh bổ sung một số nội dung Đề án số 04/ĐA-UBND về thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt các xã, thị trấn huyện Kim Sơn.

Thứ bảy, 05/01/2019

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND huyện về việc thông qua điều chỉnh bổ sung một số nội dung Đề án số 04/ĐA-UBND ngày 13/12/2016 của UBND huyện về thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt các xã, thị trấn huyện Kim Sơn giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025.

Bài viết khác
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
589880

Trực tuyến: 10

Hôm nay: 472