Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thứ năm, 30/06/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Hội đồng nhân dân

Diễn văn bế mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIX

Chủ nhật, 24/12/2017
Trong 2 ngày 18 và 19/12/2017 HĐND huyện đã tổ chức kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX. Với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và tiến hành bế mạc Kỳ họp. Trang Thông tin Điện tử huyện trân trọng đăng toàn văn Diễn văn bế mạc Kỳ họp do Đồng chíNguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày.
 
Đồng chíNguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày Diễn văn bế mạc kỳ họp
 
Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!
Thưa cử tri và Nhân dân trong huyện!
 
Sau 2 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, HĐND huyện khóa 19 đã hoàn thành nội dung chương trình làm việc của kỳ họp thứ Tư.
 
Tại kỳ họp, HĐND huyện xem xét, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; xem xét báo cáo của các ngành, dành thời gian thỏa đáng để các cơ quan giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; chất vấn của đại biểu HĐND huyện, trên cơ sở đó quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế  - xã hội năm 2018.
 
HĐND huyện đã thống nhất đánh giá: năm 2017, kinh tế của huyện giữ được sự tăng trưởng ổn định; xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, tổng thu ngân sách vượt kế hoạch, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được duy trì, văn hóa xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm, công tác giảm nghèo thực hiện có hiệu quả; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện; an ninh, quốc phòng, biên phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
 
HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, của chính quyền các cấp, đi đầu là UBND huyện trong việc cụ thể hóa những chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thể hiện quyết tâm chính trị, nêu gương trong việc thực thi chức trách, nhiệm vụ bằng những hoạt động cụ thể nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, đổi mới phương pháp điều hành, lề lối làm việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, dũng cảm và trách nhiệm đối diện trực tiếp, tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề khó khăn, phức tạp, tồn đọng kéo dài, những vấn đề bức xúc trong xã hội, được cử tri và Nhân dân quan tâm.
 
HĐND huyện đã nhất trí xác định mục tiêu tổng quát của năm 2018 là: Tập trung phát triển kinh tế toàn diện; huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển; đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước; xây dựng kết cấu hạ tầng; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và giảm nghèo; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị; xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đảm bảo an ninh trật tự, quân sự, quốc phòng, biên phòng. Đồng thời, đề nghị UBND huyện cùng với chính quyền các cấp tiếp tục phát huy những  kết quả đạt được, tập trung nhiều hơn, quyết liệu cao hơn, trong việc lãnh đạo, điều hành; kiểm tra, đôn đốc, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm đã thẳng thắn nhìn nhận, nêu cao hơn nữa trách nhiệm thực thi và trách nhiệm giải trình, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn; phấn đấu hoàn thành có hiệu quả những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra cho năm 2018, cũng như những vấn đề mà cử tri mong đợi.
 
HĐND huyện trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong toàn huyện; đề nghị UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan có liên quan, theo thẩm quyền của mình nghiên cứu có kế hoạch về thời gian cụ thể giải quyết kịp thời, hợp lý những kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân trong huyện; nhất là những ý kiến, kiến nghị từ các kỳ họp trước thuộc thẩm quyền của UBND huyện và UBND cấp xã và những vấn đề kỳ họp này chưa giải quyết dứt điểm.
 
 
Các đại biểu tham dự kỳ họp
 
Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!
Thưa cử tri và Nhân dân trong huyện!
 
Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định, tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành xem xét, thảo luận các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND huyện, nghiên cứu báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND huyện và thông qua 11 nghị quyết nhằm tăng cường quản lý và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân trong huyện. Trong đó có các nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; nghị quyết về quyết định dự toán thu, chi; phân bổ ngân sách địa phương; nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dung đất đến năm 2020; nghị quyết về việc thành lập các Đoàn giám sát của HĐND huyện…
 
HĐND huyện đề nghị:
 
1. UBND huyện, các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện ban hành tại kỳ họp; phấn đấu để hoàn thành xuất sắc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
 
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ, các vị đại biểu HĐND huyện tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tăng cường các hoạt động giám sát theo thẩm quyền, nhất là giám sát việc thực hiện các nghị quyết, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri và Nhân dân trong huyện.
 
3. Các đại biểu HĐND huyện, sau kỳ họp, bằng các hình thức thích hợp, báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, công khai việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của UBND huyện và các ngành, đồng thời tiếp tục thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh; giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri nhất là những ý kiến, kiến nghị đã được tiếp thu trả lời tại kỳ họp, đã chỉ đạo giao các cơ quan chuyên môn thời hạn phải giải quyết xong; tăng cường thực hiện quyền chất vấn tại các kỳ họp, gương mẫu và động viên Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
 
HĐND huyện đề nghị các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của HĐND và UBND; nhất là những vấn đề cử tri đã kiến nghị, UBND huyện đã trả lời rõ trách nhiệm và thẩm quyền, nhất là những nội dung UBND huyện giao cho các xã, thị trấn và những việc thuộc thẩm quyền của xã, thị trấn; đề nghị UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên của Mặt trận tích cực tham gia xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.
 
HĐND huyện kêu gọi các cấp, các ngành, quân và dân toàn huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, chung sức, chung lòng thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018, xây dựng Kim Sơn phát triển bền vững, hòa nhập với sự phát triển chung của tỉnh Ninh Bình và cả nước.
 
Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!
Thưa cử tri và Nhân dân trong huyện!
 
Thay mặt Thường trực HĐND huyện, tôi xin trân thành cảm ơn các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND huyện cùng toàn thể các đồng chí đã tới dự kỳ họp, cảm ơn những ý kiến đóng góp của cử tri, ghi nhận sự tham gia tích cực, trí tuệ, tâm huyết của các vị đại biểu HĐND huyện, sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của HĐND huyện, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp; cảm ơn các cơ quan tuyên truyền của tỉnh, của huyện và các cán bộ, nhân viên phục vụ đã góp phần cho sự thành công của kỳ họp.
 
Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2018, đón xuân Mậu Tuất, xin kính chúc các vị khách quý, các vị đại biểu, cử tri và Nhân dân trong huyện sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
 
Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021.
 

Xin trân trọng cảm ơn !  

Bài viết khác
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
589884

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 2