Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 13/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Tổng kết công tác dân vận, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ hai, 15/01/2024 415 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 12/1, Huyện ủy Kim Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

 Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Bích Thảo, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Xuân Diệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Cùng dự có các đồng chí trong BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; BCĐ phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Thủ trưởng các cơ quan: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các đoàn thể chính trị - xã hội; Hội quần chúng; Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy; Phó Bí thư Đảng ủy – Trưởng khối dân vận các xã, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị.

          Năm 2023, công tác dân vận đã có những chuyển biến tích cực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị của huyện. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận, với phương châm sát với dân, gần dân, hướng về cơ sở, lắng nghe ý kiến Nhân dân và giải quyết những kiến nghị của Nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện đã lồng ghép kiểm tra việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đối với 29 đơn vị; khối dân vận xã, thị trấn đã kiểm tra, giám sát 35 đơn vị, khảo sát 25 đơn vị. Khối dân vận trong huyện ngày càng phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng. Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện đăng ký với Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh 03 mô hình mới năm 2023; tiếp tục chỉ đạo duy trì 06 mô hình đã đăng ký xây dựng từ năm 2021-2023.  MTTQ, các đoàn thể CT-XH, Khối dân vận các xã, thị trấn xây dựng mới 62 mô hình “Dân vận khéo”; phối hợp thực hiện 38 phần việc, công trình thực hiện chủ đề năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ; 40 phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ, giúp đỡ 72 hộ thoát nghèo, cận nghèo trong năm 2023. Khối dân vận xã, thị trấn: Phối hợp, bồi dưỡng, giúp đỡ 28 quần chúng ưu tú là người có đạo giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp Đảng.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã nhận thức được tầm quan trọng trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở; vận dụng sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; tạo được sự chuyển biến căn bản về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền MTTQ, các đoàn thể, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở; được đông đảo Nhân dân đồng tình hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, đồng thuận trong xã hội. Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận tại Trung tâm Một cửa Liên thông huyện là trên 3.200 hồ sơ; UBND huyện đã tổ chức 2 hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp với hộ nghèo, hộ cận nghèo của 10 xã với khoảng 500 lượt người tham gia. Các xã, thị trấn tổ chức 32 cuôc đối thoại giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Quyền làm chủ của Nhân dân được coi trọng, phát huy; Nhân dân phấn khởi, tích cực tham gia ý kiến đóng góp xây dựng đảng, chính quyền và hệ thống chính trị. Đẩy mạnh vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền, cơ quan, đơn vị vững mạnh.  Tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng lên; mối quan hệ cán bộ lãnh đạo với công chức, viên chức cơ quan, cán bộ với quần chúng nhân dân được củng cố, tạo lòng tin, giảm bớt những bức xúc, mâu thuẫn tiêu cực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội quần chúng,Trưởng khối dân vận các xã, thị trấn, Ban Dân vận Huyện ủy đã ký cam kết thi đua năm 2024.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, các đại biểu nhất trí với những kết quả, ưu, nhược điểm chỉ ra trong báo cáo và một số nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Dân vận Huyện ủy đề ra trong năm 2024 và tập trung vào việc đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác dân vận, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Diệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác dân vận, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 đã đạt được trong năm vừa qua.  Đồng chí yêu cầu công tác dân vận phải đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, sáng tạo trong tư duy, cách làm cùng MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", tích cực nhân rộng các điển hình có hiệu quả, tập trung vào chủ đề năm 2024 về lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội.

Đối với việc thực hiện quy chế dân chủ, các ban ngành, đoàn thể, các địa phương tiếp tục chú trọng quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn, tổ chức có sử dụng lao động. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn và triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tăng cường đối thoại, giải quyết kiến nghị cho nhân dân; phát huy tính dân chủ trong thực hiện các công trình, dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật để người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ trong thực hiện QCDC ở cơ sở.

Tại hội nghị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội quần chúng,Trưởng khối dân vận các xã, thị trấn, Ban Dân vận Huyện ủy đã ký cam kết thi đua năm 2024.

                                                          Diệu Hoa

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1832541

Trực tuyến: 30

Hôm nay: 146