Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ tư, 31/05/2023

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Kim Sơn khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ tư, 22/03/2023 262 lượt xem

Sáng 22/3, tại Trung tâm Chính trị huyện, Thường trực HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ Mười hai, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đây là kỳ họp chuyên đề giải quyết công việc phát sinh năm 2023.

 

Đồng chí Đinh Việt Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Đỗ Thị Nga - TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp. Cùng dự có các đồng chí: Bùi Xuân Diệu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trần Xuân Trường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện khóa XX; Thủ trưởng một số cơ quan có liên quan.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 vốn ngân sách cấp huyện. Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022. Tờ trình về việc đề nghị phân bổ nguồn vượt thu ngân sách tỉnh hỗ trợ, nguồn vượt thu ngân sách huyện năm 2022 và nguồn ngân sách huyện chưa thực hiện hết trong năm 2022. Tờ trình về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và phân bổ cho các công trình, dự án. Tờ trình về việc phân bổ chi tiết nguồn ngân sách huyện vốn sự nghiệp giáo dục năm 2023. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị các phòng họp, phòng chức năng Trụ sở Huyện uỷ và các hạng mục phụ trợ. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ xóm 10 xã Như Hoà đến xóm 12 xã Kim Chính (qua địa bàn 2 huyện Kim Sơn, Yên Khánh). Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xử lý cấp bách tuyến đê Hữu sông Vạc đoạn từ Km 18+390 đến Km 18+950 trên địa bàn xã Thượng Kiệm. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Duy tu, sửa chữa mặt đê Bình Minh I trên địa bàn Thị trấn Bình Minh. Tờ trình về việc đề nghị phân bổ kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh hỗ trợ các xã để đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn 2023. Kỳ họp cũng nghe báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện.

Các ý kiến thảo luận tại kỳ họp

 

Với tinh thần, trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND huyện đã xem xét kỹ, thảo luận dân chủ và biểu quyết thông qua 10 dự thảo Nghị quyết đó là:

 

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 vốn ngân sách cấp huyện. Nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022. Nghị quyết về việc đề nghị phân bổ nguồn vượt thu ngân sách tỉnh hỗ trợ, nguồn vượt thu ngân sách huyện năm 2022 và nguồn ngân sách huyện chưa thực hiện hết trong năm 2022. Nghị quyết về việc bổ sung và phân bổ vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2023. Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết nguồn ngân sách huyện vốn sự nghiệp giáo dục năm 2023. Nghị quyết về việc phân bổ kinh phí bổ sung có mục tiêu từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các xã để đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn năm 2023. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị các phòng họp, phòng chức năng Trụ sở Huyện uỷ và các hạng mục phụ trợ. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ xóm 10 xã Như Hoà đến xóm 12 xã Kim Chính (qua địa bàn 2 huyện Kim Sơn, Yên Khánh). Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xử lý cấp bách tuyến đê Hữu sông Vạc đoạn từ Km 18+390 đến Km 18+950 trên địa bàn xã Thượng Kiệm. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Duy tu, sửa chữa mặt đê Bình Minh I trên địa bàn Thị trấn Bình Minh.

Đồng chí Đinh Việt Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện bế mạc kỳ họp

 

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Đinh Việt Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện, các cơ quan, ban, ngành quan tâm thực hiện một số nội dung:

 

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, các cơ quan có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, ngân sách. Triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công, các công trình, dự án đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, có giải pháp tối ưu về kinh tế - kỹ thuật, tiết kiệm, không để thất thoát vốn đầu tư. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công các công trình. Hoàn thiện các trình tự, thủ tục thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất ở các khu vực đã có chủ trương.

 

Các cơ quan có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình tiếp tục rà soát các nhiệm vụ, chủ động báo cáo với cấp có thẩm quyền đề xuất đưa voà nội dung chương trình kỳ họp HĐND huyện. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe và giải quyết thoả đáng theo thẩm quyền các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân.

 

Chú trọng công tác tuyên truyền, thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về kết quả kỳ hợp để đông đảo nhân dân, cán bộ, đảng viên nắm và giám sát quá trình thực hiện nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất.

 

 

                                                Mai Hoa

 

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 898368

Trực tuyến: 28

Hôm nay: 474