Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ hai, 22/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Tuyên truyền sắp xếp Đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kim Sơn, giai đoạn 2023-2025

Thứ ba, 26/03/2024 199 lượt xem

Phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp

Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Kim Sơn thể hiện:

1. Sắp xếp ĐVHC nông thôn cấp xã thành ĐVHC nông thôn cùng cấp: Không.

2. Sắp xếp ĐVHC nông thôn với ĐVHC đô thị cấp xã

2.1. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 01 ĐVHC nông thôn cấp xã vào ĐVHC đô thị cấp xã thuộc huyện Kim Sơn: Xã Lưu Phương (có diện tích tự nhiên là 6,47 km2, đạt 30,8% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 8.636 người, đạt 108% so với tiêu chuẩn) vào thị trấn Phát Diệm (có diện tích tự nhiên là 1,05 km2, đạt 7,5% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 10.227 người, đạt 127,8% so với tiêu chuẩn) để quản lý.

a) Cơ sở lý do của việc sắp xếp ĐVHC:

- Cơ sở của việc sắp xếp ĐVHC: Thực hiện theo đúng quy định của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình.

- Lý do của việc sắp xếp ĐVHC: Thị trấn Phát Diệm thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

b) Kết quả sau sắp xếp ĐVHC thị trấn Phát Diệm có:

- Diện tích tự nhiên: 7,52 km2 (đạt 53,71% so với tiêu chuẩn).

- Quy mô dân số: 18.863 người (đạt 235,79% so với tiêu chuẩn).

- Các ĐVHC cùng cấp liền kề:

+ Phía Đông giáp xã Thượng Kiệm và xã Kim Chính thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

+ Phía Tây giáp xã Tân Thành, xã Định Hóa và xã Văn Hải thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

+ Phía Nam giáp xã Kim Tân thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

+ Phía Bắc giáp xã Yên Nhân thuộc huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

- Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC thị trấn Phát Diệm: Sử dụng Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Phát Diệm hiện nay.

- Đánh giá các tiêu chuẩn còn lại theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của ĐVHC và phân loại ĐVHC: Trên cơ sở kết quả đánh giá sơ bộ và đánh giá các tiêu chuẩn còn lại thì thị trấn Phát Diệm hình thành sau sắp xếp vẫn đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, đạt 81,76/100 điểm.

2.2. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 01 ĐVHC nông thôn cấp xã vào ĐVHC đô thị cấp xã thuộc huyện Kim Sơn: Xã Kim Hải (có diện tích tự nhiên là 5,75 km2, đạt 27,4% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 3.819 người, đạt 47,7% so với tiêu chuẩn) và Khu vực Đơn vị 1080 thuộc Quân đoàn I cũ (có diện tích tự nhiên là 2,7894 km2) vào thị trấn Bình Minh (có diện tích tự nhiên là 9,11km2, đạt 65% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 4.474 người, đạt 55,9% so với tiêu chuẩn) để quản lý.

a) Cơ sở lý do của việc sắp xếp ĐVHC:

- Cơ sở của việc sắp xếp ĐVHC: Thực hiện theo đúng quy định của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình.

- Lý do của việc sắp xếp ĐVHC: Thị trấn Bình Minh và xã Kim Hải thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

b) Kết quả sau sắp xếp ĐVHC thị trấn Bình Minh có:

- Diện tích tự nhiên: 17,65 km2 (đạt 126,07% so với tiêu chuẩn).

- Quy mô dân số: 8.290 người (đạt 103,62% so với tiêu chuẩn).

- Các ĐVHC cùng cấp liền kề:

+ Phía Đông giáp xã Nghĩa Hải và xã Nam Điền thuộc huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

+ Phía Tây giáp xã Nga Tiến thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

+ Phía Nam giáp Khu vực Đất công Kim Sơn (qua đê Bình Minh II, từ cống CT2 đến đê thủy sản), xã Kim Đông và xã Kim Trung thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

+ Phía Bắc giáp xã Cồn Thoi và xã Kim Mỹ thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

- Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC thị trấn Bình Minh: Sử dụng Trụ sở làm việc của thị trấn Bình Minh hiện nay.

- Đánh giá các tiêu chuẩn còn lại theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của ĐVHC và phân loại ĐVHC: Trên cơ sở kết quả đánh giá sơ bộ và đánh giá các tiêu chuẩn còn lại thì thị trấn Bình Minh hình thành sau sắp xếp vẫn đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, đạt 79,77/100 điểm.

BBT

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1487911

Trực tuyến: 25

Hôm nay: 264