Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ hai, 22/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Tuyên truyền sắp xếp Đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kim Sơn, giai đoạn 2023-2025

Thứ bảy, 23/03/2024 133 lượt xem

Sự cần thiết sắp xếp Đơn vị hành chính cấp xã của huyện Kim Sơn

Huyện Kim Sơn có tổng diện tích tự nhiên là 239,78 km2, trong đó 166,18 km2 diện tích tự nhiên thuộc địa giới hành chính cấp xã và 73,6 km2 diện tích tự nhiên thuộc vùng bãi bồi ven biển; quy mô dân số đến ngày 31/12/2022 là 191.897 người; có 25 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 23 xã và 02 thị trấn. Với truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, huyện Kim Sơn đã phát huy tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 theo Quyết định số 968/QĐ-TTg ngày 18/8/2023.

Tuy nhiên, qua kết quả rà soát thực trạng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc huyện Kim Sơn trong giai đoạn 2023-2025, có 07 đơn vị hành chính chưa đạt 70% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số; 01 đơn vị hành chính chưa đạt 20% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và 300% tiêu chuẩn về quy mô dân số.

Bản đồ hiện trạng các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Kim Sơn.

Từ thực trạng quy mô đơn vị hành chính nhỏ dẫn đến không gian phát triển bị bó buộc, nguồn lực phát triển bị phân tán; gây ra những khó khăn, cản trở trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong dài hạn; số lượng tổ chức bộ máy, biên chế bố trí cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương lớn; đa số các đơn vị hành chính cấp xã có số thu ngân sách tại địa phương không đủ cân đối chi thường xuyên.

Vì vậy, cần thiết phải sắp xếp, tăng quy mô đơn vị hành chính, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế - xã 4 hội; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là đối với các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định về diện tích tự nhiên và quy mô dân số cần phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

BBT

 

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1487920

Trực tuyến: 16

Hôm nay: 273