Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ năm, 18/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Tổng kết công tác ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ sáu, 20/04/2018 383 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 26/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.
Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;  lãnh đạo Sở NN&PT cùng lãnh đạo sở, ngành có liên quan trong tỉnh.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngành Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện kế hoạch năm 2016 trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức. Song, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và sự hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương; sự chung sức, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và bà con nông dân trên cả nước. Toàn ngành đã vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, duy trì sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân và phát triển đất nước.
Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng GDP toàn ngành đạt khoảng 1,2%; giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) tăng 1,44%, trong đó: Trồng trọt giảm 0,9%, chăn nuôi tăng 5,4%, lâm nghiệp tăng 6,17%, thủy sản tăng 2,91%. Đây là kết quả quan trọng, khẳng định được sự chỉ đạo, điều hành đúng hướng và sự điều chính sản xuất, kinh doanh kịp thời của cả ngành nên trong 6 tháng của năm tăng trưởng ngành đã được phục hồi.
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai rộng khắp, đạt nhiều mục tiêu đề ra; các nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo được quan tâm thực hiện. Đến nay, cả nước đã có 2.235 (25,7%) xã đạt chuẩn nông thôn mới (hoàn thành mục tiêu có 25% Số xã đạt chuẩn năm 2016); còn 261 xã dưới 5 tiêu chí (3,36%). Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của cả nước là 13,45 tiêu chí/xã; 30 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhân đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình là huyện đầu tiên của cả nước được công nhận đạt chuẩn theo tiêu chí huyện nông thôn mới (được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016). Đây là sự phát triển quan trọng về chất của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, toàn ngành còn tồn tại một số hạn chế như: Tăng trưởng ngành mặc dù được phục hồi nhưng ở mức thấp; triển khai thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngành chưa được đồng bộ, đồng đều ở các địa phương...
Năm 2017, là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và Kế hoạch phát triển ngành 5 năm 2016 – 2020 trong bối cảnh những khó khăn thách thức được dự báo vẫn chưa giảm so với năm 2016, toàn ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2016 – 2020 là: “Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh và tổ chức lại sản xuất; áp dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong nước và xuất khẩu; nâng cao thu nhập và đời sống của dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường”. Chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 là: tốc độ tăng trưởng ngành đạt khoảng 2,5 – 2,8%, giá trị sản xuất tăng 3,0 – 3,2%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 32,0 – 32,5 tỷ USD; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,4%, tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới từ 28-30%; năm 2017, Bộ tiếp tục xác định là Năm cao điểm hành động về chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo tại một số điểm cầu đã tham gia tham luận, trình bày về những kết quả đã đạt được trong phát triển nông nghiệp năm 2016, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương cũng như những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp giúp cho ngành NN&PTNT đạt hiệu quả.
Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh rằng ngành Nông nghiệp nông thôn cho đến nay vẫn là trụ đỡ của nền Kinh tế Việt Nam. Nhờ sự quyết tâm, chung tay góp sức của toàn Đảng, toàn dân đã khắc phục những khó khăn, thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2016 vừa qua; cùng với nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao xuất hiện và được triển khai ở nhiều tỉnh, tái cơ cấu nông nghiệp bước đầu có những kết quả tích cực, đời sống người nông dân được cải thiện rõ rệt; đảm bảo an sinh xã hội, góp phần ổn đinh phát triển đất nước.Với những lợi thế của mình, thời gian tới ngành nông nghiệp cần xây dựng nền nông nghiệp thông minh, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, tạo ra được những giá trị cao, chất lượng, hội nhập quốc tế sâu rộng.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian tới, Bộ, ngành Nông nghiệp trung ương và địa phương cần sớm khắc phục những hậu quả của thiên tai để lại, tổ chức vụ đông xuân đặc biệt trong cuối năm, chăm lo Tết ấm no cho nhân dân vùng thiên tai. Ngoài ra các Bộ, ngành cần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp từ rộng sang sâu, nâng cao chất lượng ngành nông nghiệp; nghiên cứu những xu hướng mới của thời đại để có những hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, cùng với đẩy mạnh công nghệ chế biến tinh; tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế, phát triển thương hiệu; phát triển nhóm lợi ích quốc gia, nhóm sản phẩm vùng, miền gắn với vị trí địa lý; tiếp tục đầu tư hiện đại hóa hạ tầng nông nghiệp - nông thôn…Đảm bảo đời sống nhân dân, ổn định trật tự, an sinh xã hội, phát triển mạnh mẽ đất nước.
Ninhbinh.gov.vn

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1845490

Trực tuyến: 26

Hôm nay: 2475